Παρέμβαση Δούρου για τη στήριξη των νέων γεωργών

 

Τη μείωση του ελάχιστου ορίου βαθμολογίας για την επιλεξιμότητα των υποψηφίων δικαιούχων για την επόμενη Πρόσκληση στο πλαίσιο του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016, με στόχο τη μέγιστη δυνατή απορρόφηση των πόρων που αντιστοιχούν στην Περιφέρεια Αττικής, ζητά με επιστολή της η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βαγγέλη Αποστόλου.

«Το σοβαρό ζήτημα που τίθεται», όπως υπογραμμίζει η Περιφερειάρχης, «είναι ότι από τις έως τώρα ενδείξεις ο εκτιμώμενος αριθμός των εν δυνάμει δικαιούχων δεν θα καλυφθεί από την παρούσα πρόσκληση». «Ένας από τους κύριους λόγους», παρατηρεί η ίδια, «είναι η αδυναμία ενός μεγάλου ποσοστού μόνιμων κατοίκων πεδινών περιοχών, ακόμα και με τις καλύτερες επιχειρηματικές επιλογές, να συμπληρώσουν την ελάχιστη βαθμολογία που απαιτείται».

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι το ελάχιστο όριο βαθμολογίας για την επιλεξιμότητα των υποψηφίων δικαιούχων νέων γεωργών, έχει καθοριστεί στο 45% της μέγιστης βαθμολογίας (45 μόρια στα 100). Το ποσό δε που έχει πιστωθεί στην Περιφέρεια Αττικής για το συγκεκριμένο μέτρο είναι 5.800.000 ευρώ, με το ποσό ενίσχυσης να κυμαίνεται από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ. Ωστόσο, στην Περιφέρεια Αττικής, λόγω των ιδιαίτερων γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών της, ένας μικρός αριθμός υποψηφίων δικαιούχων συγκεντρώνει αριθμό μορίων μεταξύ 35 και 45, γεγονός που οφείλεται κυρίως στο ότι δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια επιλογής που αφορούν στην ορεινότητα, στις ομάδες παραγωγών και στην ιδιόκτητη γη.

Στο πλαίσιο αυτό, η Περιφερειάρχης τονίζει στην επιστολή της προς τον Υπουργό, ότι αποτελεί ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για την Περιφέρεια Αττικής, η μέγιστη δυνατή απορρόφηση του ποσού που διατίθεται για το εν λόγω Υπομέτρο, καθώς όπως αναφέρει «συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη της ‘μικρής επιχειρηματικότητας’ στις αγροτικές περιοχές, με τη δημιουργία και τη διατήρηση θέσεων απασχόλησης στον πρωτογενή γεωργικό τομέα, με την αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδιαίτερα της νεανικής, δεδομένης της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας». Για τον λόγο αυτό, ζητά τη μείωση του ελάχιστου ορίου βαθμολογίας ώστε αυτό να καθοριστεί στο 40%, προκειμένου στην επόμενη Πρόσκληση του Υπομέτρου, «να ενταχθούν υποψήφιοι δικαιούχοι, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις για μελλοντική ανάπτυξη ανταγωνιστικών και βιώσιμων εκμεταλλεύσεων, δεδομένου ότι η συγκριτική βαθμολόγηση εκ των πραγμάτων θα οδηγήσει στην έγκριση των καλύτερων υλοποιήσιμων προτάσεων και στην ασφαλή απορρόφηση όλων των πόρων του Μέτρου».

Σημειώνεται ότι η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Αττικής, δημοσιοποίησε με κάθε πρόσφορο προβλεπόμενο μέσο, την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 8837/14-10-2016 Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 για το έτος 2016. Μετά και την παράταση που δόθηκε, η περίοδος υποβολής αιτήσεων για ένταξη στο εν λόγω Υπομέτρο, λήγει στις 23-12-2016.

Για περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών»:

http://www.patt.gov.gr/site/index.php?option=com_content&view=article&id=18887&catid=525&Itemid=824

Facebook Comments