Κ. Αγοραστός: «Να διατηρηθεί και μετά το 2019 ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών των Περιφερειών από το Ελεγκτικό Συνέδριο»

Να διατηρηθεί και μετά το 2019 ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών των Περιφερειών και των νομικών προσώπων τους (ΝΠΔΔ) από το Ελεγκτικό Συνέδριο  αλλά με γρήγορες διαδικασίες ζήτησε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας  Κώστας Αγοραστός κατά την ομιλία του σήμερα σε εκδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου με θέμα: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σύγχρονο δημοσιονομικό περιβάλλον».

«Ο προληπτικός έλεγχος των δαπανών των Περιφερειών και των ΝΠΔΔ τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο θωρακίζει την αιρετή Περιφέρεια, περιορίζει δραστικά την ανασφάλεια δικαίου και διασφαλίζει τη νομιμότητα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κ. Αγοραστός και υπογράμμισε:

«Πάγια θέση της Ένωσης Περιφερειών είναι η εφαρμογή των κανόνων νομιμότητας και διαφάνειας στην οικονομική διοίκηση και διαχείριση της αιρετής Περιφέρειας αλλά με γρήγορες διαδικασίες. Επανειλημμένα, με αποφάσεις της γενικής συνέλευσης και του διοικητικού συμβουλίου της ΕΝΠΕ, έχουμε ζητήσει την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του «Καλλικράτη» για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών των Περιφερειών και των ΝΠΔΔ τους από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Με την επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών, με την οποία θα επανεισαχθεί η διαδικασία του προληπτικού ελέγχου δαπανών των Περιφερειών και με την οποία συμφωνούμε απόλυτα, θεωρούμε ότι η Πολιτεία κινείται αναμφίβολα προς την σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, η προβλεπόμενη κατάργηση του προληπτικού ελέγχου στους Ο.Τ.Α., από 1.1.2019, φρονούμε ότι θα επαναφέρει προβλήματα και δυστοκίες, συνεπώς κρίνουμε επιβεβλημένο και ζητούμε να επανεξεταστεί».

Επιχειρηματολογώντας υπέρ του προληπτικού ελέγχου δαπανών των ΟΤΑ, ο  Κώστας Αγοραστός επισήμανε στην ομιλία του:

«Το Ελεγκτικό Συνέδριο, ως Ανώτατο Δημοσιονομικό Δικαστήριο της χώρας, διαμορφώνει θεσμικά το δημοσιονομικό σύστημα ελέγχου και λειτουργίας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η διενέργεια του προληπτικού ελέγχου δαπανών των Ο.Τ.Α. από τους δικαστικούς λειτουργούς του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίοι απολαμβάνουν εγγυήσεις προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, εξασφαλίζει την αμερόληπτη κρίση των κρινόμενων διαφορών και ελέγχων, με γνώμονα τη νόμιμη και κανονική διαχείριση του δημοσίου χρήματος.

Κατόπιν της διεξαγωγής του προληπτικού ελέγχου, η ορθότητα της κρίσης για τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος, δεν είναι δυνατό να αμφισβητηθεί ούτε και από το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά το κατασταλτικό του έλεγχο, καθώς η πράξη θεώρησης του χρηματικού εντάλματος από το Ελεγκτικό Συνέδριο είναι ανέκκλητη και επέχει θέση δεδικασμένου, με συνέπεια την οριστική απαλλαγή του διατάκτη και του υπολόγου της σχετικής δαπάνης.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, με τον προληπτικό έλεγχο διασφαλίζεται η ορθή χρήση του δημοσίου χρήματος, η αποτροπή εμφάνισης κρουσμάτων διαφθοράς και η εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της οικονομίας της χώρας, καθώς οι ανάδοχοι των συμβάσεων δεν θα ανησυχούν ότι μπορεί να τους ζητηθεί να επιστρέψουν τα χρηματικά ποσά που έλαβαν ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, όταν θα διεξαχθεί ο κατασταλτικός έλεγχος».

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας αναφέρθηκε και στην έκδοση από τη «Νομική Βιβλιοθήκη» του βιβλίου «Ελεγκτικό Συνέδριο και Τοπική Αυτοδιοίκηση», υπό την επιμέλεια της Αντιπροέδρου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κυρίας Γεωργίας Μαραγκού και με τη συνεργασία λειτουργών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και Πανεπιστημιακών κι εξέφρασε την άποψη πως «θα αποτελέσει ουσιαστικό βοήθημα επιστημονικής ενημέρωσης για τους νομικούς αλλά και για τα υπηρεσιακά στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης».

 

Facebook Comments