Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης δεξαμενών άρδευσης του ΤΟΕΒ Λεμονοδάσους Πόρου

LIMONΠρογραμματική Σύμβαση υπέγραψαν η Περιφέρεια Αττικής και ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Λεμονοδάσους Πόρου, με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης δεξαμενών άρδευσης του ΤΟΕΒ Λεμονοδάσους Πόρου και αντικατάσταση σωληνώσεων και φθαρμένης αντλίας της γεώτρησης στη θέση Μπούντρι». Το έργο, προϋπολογισμού 73.156,78 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής.

Στόχος του έργου είναι η αύξηση της παροχής σε νερό άρδευσης στο Λεμονοδάσος ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των υφιστάμενων δέντρων. Ακολούθως, με την εκτέλεση εργασιών στεγάνωσης των παλαιών δεξαμενών θα επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση νερού. Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις για την αξιοποίηση υφιστάμενης γεώτρησης του ΤΟΕΒ Λεμονοδάσους Πόρου στη θέση Μπούντρι, με παράλληλη εγκατάσταση αυτοματισμού στο δίκτυο άρδευσης, στεγάνωση και περίφραξη των δεξαμενών άρδευσης

Facebook Comments