Εργασίες στην παραλιακή λεωφόρο Βάρκιζας-Σουνίου

Κεκίνησαν χθες, Πέμπτη 27 Μαΐου, συγκεκριμένα έργα στην παραλιακή λεωφόρο Βάρκιζας -Σουνίου η οποία είναι η πρώτη οδός στην οποία θα γίνουν στοχευμένες επεμβάσεις βάσει μελέτης η οποία έχει εκπονηθεί από την αρμόδια Διεύθυνση Μητροπολιτικών Υποδομών, της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικότερα στο 42ο χλμ της παραλιακής Λεωφόρου Βάρκιζας-Σουνίου στη θέση

«Ευκάλυπτα» πραγματοποιούνται εργασίες που αφορούν απόξεση παλαιού

οδοστρώματος και διάστρωση νέου ασφαλτοτάπητα για μήκος ενός

χιλιομέτρου, καθώς και επαναδιαγράμμιση του οδικού άξονα από το Ναό του

Ποσειδώνα έως τον κόμβο της Αγίας Μαρίνας (RIBAS).

Μετά το πέρας των εργασιών ασφαλτόστρωσης θα εκτελεστούν εργασίες

κατακόρυφης σήμανσης, με τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων ενημέρωσης

των πολιτών για την επικινδυνότητα της περιοχής, αναλάμποντων προειδοποιητικών

σηματοδοτών αλλά και διατάξεων μέτρησης της ταχύτητας των διερχόμενων

οχημάτων.

Η πρώτη φάση των εργασιών αναμένεται να περατωθεί στις 9 Ιουνίου 2021. Επιπροσθέτως περί τα τέλη Ιούνιου θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση η οποία περιλαμβάνει εργασίες διαγράμμισης, τοποθέτησης ανακλαστήρων οδοστρώματος και ακουστικών ταινιών.

Facebook Comments