Ενημέρωση της Π.Αττικής για την καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών από την πυρκαγιά

 

IMG_0651-800x445Η  Περιφερειάρχης Αττικής υπέγραψε απόφαση για την επικαιροποίηση της Επιτροπής καταγραφής και αποτίμησης ζημιών σε επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, στο  πλαίσιο των, κατά νόμο, άμεσων ενεργειών της, για την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση των συνεπειών της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι έργο της Επιτροπής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, είναι η καταγραφή και αποτίμηση των ζημιών σε κτίρια, μηχανολογικό εξοπλισμό, εμπορεύματα, πρώτες ύλες και λοιπά περιουσιακά στοιχεία, επιχειρήσεων και επαγγελματικών χώρων στην περιοχή της Ανατολικής Αττικής. Συγκεκριμένα, για τον προσδιορισμό τους ύψους της ζημίας από την Επιτροπή, διενεργείται επιτόπια αυτοψία και ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας. Για κάθε επιχείρηση που υπέστη ζημία, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό εκτίμησης της ζημίας. Εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Επιτροπή υποβάλλει τα προβλεπόμενα στοιχεία στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών για τις περαιτέρω ενέργειες καταβολής της σχετικής αποζημίωσης στους δικαιούχους.

Υπενθυμίζεται ότι μετά τη διενέργεια αυτοψιών και την καταγραφή των ζημιών από επιτροπές των Δήμων και της Περιφέρειας θα υποβληθεί από την Περιφέρεια αίτημα της οριοθέτησης των πληγεισών περιοχών. Ενημερώνουμε τους πολίτες ότι για την καταγραφή των ζημιών που υπέστησαν σε οικείες τους,  αυτοί θα πρέπει να απευθύνονται στους οικείους δήμους, μετά από το πέρας της κατάσβεσης της φωτιάς.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πληγείσες επιχειρήσεις μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ανατολικής Αττικής (17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Παλλήνη, τηλ. 213 2005110) ή στους οικείους Δήμους.

Εξάλλου, στη διάθεση της Πυροσβεστικής παραμένουν και σήμερα σε πλήρη ετοιμότητα, για το ενδεχόμενο τυχών αναζωπυρώσεων, τα μηχανήματα έργα και πυρόσβεσης (υδροφόρες, ερπυστριοφόρα βαρέως τύπου χωματουργικά μηχανήματα) με τα οποία έχει συνδράμει η Περιφέρεια Αττικής το Πυροσβεστικό Σώμα .

Facebook Comments