Ενεργειακή αναβάθμιση στο «Σπίτι του Αγωνιστή» από την Περιφέρεια Αττικής

perifereia_attikis_780385-1-1-1-1-1-1-1-1Την υλοποίηση του έργου με αντικείμενο την ενεργειακή αναβάθμιση στο «Σπίτι του Αγωνιστή», προϋπολογισμού 99.982,73 ευρώ με ΦΠΑ, εξασφάλισε η Περιφέρεια Αττικής, με την υπογραφή της σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης με το Ίδρυμα Περίθαλψης Ηλικιωμένων Αγωνιστών «Το Σπίτι του Αγωνιστή».

Αντικείμενο του έργου, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής, είναι η ενεργειακή αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου επί της οδού Ομήρου στον Άγιο Δημήτριο, µε στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και την ασφαλέστερη λειτουργία τους.

Συγκεκριμένα, το έργο περιλαμβάνει: ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης θέρμανσης, σύνδεση µε το δίκτυο του καυσίμου αερίου για την τροφοδότηση του λέβητα και της μαγειρικής εστίας, προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών συσκευών νέας τεχνολογίας, κατασκευή συστήματος αερισμού του χώρου πολλαπλών χρήσεων στο ισόγειο, εξοπλισμό, εργασίες υποστηρικτικές των ως άνω τροποποιήσεων και εκσυγχρονισμού της ηλεκτρικής εγκατάστασης µε γνώμονα την εναρμόνιση µε τους ισχύοντες κανονισμούς, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στο δώμα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, το έργο θα δημοπρατηθεί από την Περιφέρεια Αττικής και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής.

Facebook Comments