Εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο τρία νέα έργα για την Ανατολική Αττική

εργασίες οδοποιίας

Την έγκριση του έργου «Συντήρηση και αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων και πεζοδρομίων πόλεως Μαρκοπούλου» αποφάσισε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, μετά από εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής Πέτρου Φιλίππου, στη συνεδρίασή του την Πέμπτη 2 Νοεμβρίου.

Το συγκεκριμένο έργο είναι ενταγμένο στο Πρόγραμμα Εκτελεστέων Έργων της Περιφέρειας, ο συνολικός του προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.300.000,00€ και σκοπός του είναι η αποκατάσταση των ασφαλτικών οδοστρωμάτων και των πεζοδρομίων εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Μαρκοπούλου, όπου λόγω διέλευσης του αποχετευτικού δικτύου ακαθάρτων, καθώς και των αναμονών αποχέτευσης των κατοικιών, έχουν προκληθεί σοβαρές φθορές. Το έργο θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεσθεί από τον Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογαίας.

Στην ίδια συνεδρίαση, εγκρίθηκε η ένταξη δύο ακόμα έργων για την Ανατολική Αττική στη νέα Προγραμματική Περίοδο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»), με εισηγήτρια την Περιφερειακή Σύμβουλο Εντεταλμένη για Θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Καλλιόπη Σταυροπούλου. Πρόκειται για:

  1. Την κατασκευή δικτύου ομβρίων υδάτων και διευθέτηση ρέματος «ΒΡΥΣΑΚΙ» για την αντιπλημμυρική προστασία της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου του Δήμου Διονύσου, προϋπολογισμού 6.980.000,00€ (με ΦΠΑ)
  2. Την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων ανατολικού τμήματος οικισμού Ωρωπού του Δήμου Ωρωπού, προϋπολογισμού 2.333.633,81€ (με ΦΠΑ).

Με την ένταξη των δυο παραπάνω έργων στο ΕΣΠΑ 2014 – 2020 αναμένεται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες υλοποίησής τους και να γίνει ένα σημαντικό βήμα για την πρόληψη πλημμυρικών συμβάντων με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος των δύο περιοχών.

Facebook Comments

Εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο δύο σημαντικά έργα για τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

1622_1547

              Εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου οι προγραμματικές συμβάσεις με τον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης για την εκτέλεση δύο σημαντικών έργων για την περιοχή με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, στις οποίες εισηγητής ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου.

Πρόκειται για:

α) την «Ανάπλαση πλατείας 25ης Μαρτίου στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης» συνολικού προϋπολογισμού 2.500.000,00€ (με ΦΠΑ). Ο χώρος της υπό ανάπλαση πλατείας βρίσκεται στην περιοχή Μηλαδέζα. Σκοπός της ανάπλασης είναι να διαμορφωθεί ένας ανοικτός χώρος περίπου έξι (6) στρεμμάτων για την ξεκούραση και την αναψυχή των κατοίκων της περιοχής.

β). τη «Συντήρηση και βελτίωση οδικού δικτύου Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης συνολικού προϋπολογισμού 1.500.000,00€ (με ΦΠΑ). Σκοπός του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός, η επέκταση, η βελτίωση της βατότητας και η συντήρηση του οδοστρώματος των υφισταμένων εγκεκριμένων οδών και πεζοδρόμων σε  διάφορες περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου.

 

Facebook Comments

Εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο δύο νέα έργα για τον Δήμο Παλλήνης

Αποκατάσταση Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού και Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Ο.Τ. 770 Γαργηττού ΙΙ

 images

Εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 12ης Ιανουαρίου οι προγραμματικές συμβάσεις με τον Δήμο Παλλήνης για την εκτέλεση δύο σημαντικών έργων για την περιοχή με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, στις οποίες εισηγητής ήταν ο Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής Πέτρος Φιλίππου.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκε η σύναψη και οι όροι προγραμματικής σύμβασης για την «Αποκατάσταση του Κέντρου Τέχνης και Πολιτισμού της Δημοτικής Ενότητας Γέρακα» συνολικού προϋπολογισμού 990.000,00€ (με ΦΠΑ). Το έργο αφορά στις αναγκαίες εργασίες για την αποκατάσταση των βλαβών που υπέστη από πυρκαγιά τον Δεκέμβριο του 2015 τμήμα του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού του Δήμου Παλλήνης. Οι εργασίες αποκατάστασης περιλαμβάνουν την αντικατάσταση των πάσης φύσεως επενδύσεων και ψευδοροφών, την αποκατάσταση δαπέδων, την αντικατάσταση των Η/Μ εγκαταστάσεων και του απαραίτητου εξοπλισμού προκειμένου να επανέλθει στην πρότερα κατάσταση. Επιπλέον προβλέπεται η επισκευή των δύο ανελκυστήρων κοινού και η επισκευή του συστήματος ασφαλείας του κτιρίου, καθώς και του συστήματος πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης.

Το δεύτερο έργο που εγκρίθηκε είναι η «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού στο Ο.Τ. 770 Γαργηττού ΙΙ» προϋπολογισμού 2.000.000, 00€ (με ΦΠΑ). Το έργο αφορά στην κατασκευή βρεφονηπιακού σταθμού συνολικής δυναμικότητας 50 παιδιών (νήπια και βρέφη) και ολικής επιφάνειας ορόφων 738 m2 που θα αποτελείται από υπόγειο και ισόγειο. Στο υπόγειο προβλέπεται να δημιουργηθούν χώροι στάθμευσης, πλυντήριο – στεγνωτήριο, αποθήκη και λοιποί βοηθητικοί χώροι. Στο ισόγειο θα δημιουργηθούν αίθουσες απασχόλησης νηπίων, αίθουσες ανάπαυσης νηπίων, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, κουζίνα, τραπεζαρία, WC, γραφεία διοίκησης. Επιπλέον, θα γίνει διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, όπου προβλέπεται χώρος ψυχαγωγίας των νηπίων και φυτεύσεις.

Facebook Comments

Εγκρίθηκαν από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής δύο νέα έργα για την Ανατολική Αττική

 

    Δύο νέα έργα για την Ανατολική Αττική εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής στις 29 Νοεμβρίου.

            Πρόκειται για τα έργα «Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου Σαρωνικού», συνολικού προϋπολογισμού 344.088,70€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και «Αποξήλωση παλαιού τάπητα και εγκατάσταση νέου συνθετικού τάπητα στο δημοτικό γήπεδο Ραφήνας Π. Σκούφος», με προϋπολογισμό 350.000,00€, για τα οποία εγκρίθηκαν η σύναψη και οι όροι των προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και των δήμων Σαρωνικού και Ραφήνας – Πικερμίου αντίστοιχα.

Σκοπός του έργου «Αναβάθμιση και άρση επικινδυνότητας παιδικών χαρών Δήμου Σαρωνικού»  είναι η συνολική αναβάθμιση και πιστοποίηση 24 παιδικών χαρών σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Σαρωνικού (Καλύβια – Λαγονήσι, Κουβαράς, Παλαιά Φώκαια, Σαρωνίδα, Ανάβυσσος)Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της Περιφέρειας Αττικής, θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο Σαρωνικού και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου.

Όσον αφορά στο έργο «Αποξήλωση παλαιού τάπητα και εγκατάσταση νέου συνθετικού τάπητα στο δημοτικό γήπεδο Ραφήνας Π. Σκούφος», αυτό περιλαμβάνει την αποξήλωση του παλαιού συνθετικού τάπητα, την προεργασία με τη διαμόρφωση και ισοπέδωση της βάσεως για την απορροή των υδάτων για την τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα νέας γενιάς. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, ενώ θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου.

 

 

Facebook Comments