Δύο νέα απορριμματοφόρα στον Δήμο Λυκόβρυσης- Πεύκης

Παραδόθηκαν στον Δήμο δύο νέα σύγχρονα απορριμματοφόρα, που προστίθενται στον στόλο οχημάτων και μπαίνουν στην καθημερινή μάχη της καθαριότητας.

Τα δύο απορριμματοφόρα τύπου πρέσας αποκτήθηκαν με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών και από δημοτικούς πόρους. Κόστισαν 175.000€ έκαστο, πιο συγκεκριμένα το ένα με χρηματοδότηση 168.300,00€ από το Πρόγραμμα και
6.700€ από ίδιους πόρους και το άλλο με χρηματοδότηση 150.000€ από το Πρόγραμμα και 25.000€ από ίδιους πόρους.

Facebook Comments