Κυκλοφοριακή ξεκινά μελέτη ο Δήμος Πεντέλης

Υπεγράφη μετά από τη διενέργεια σχετικού διαγωνισμού η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Πεντέλης και του αναδόχου μελετητή για την εκπόνηση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του Δήμου.

Η μελέτη εντάσσεται στη στρατηγική που έχει εκπονήσει και υλοποιεί η Δημοτική Αρχή για τη βελτίωση της κινητικότητας στην πόλη, την υιοθέτηση νέων τρόπων μετακίνησης, τη βελτίωση της κυκλοφορίας πολιτών, ποδηλάτων και οχημάτων στο Δήμο Πεντέλης, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση της καθημερινότητας των πολιτών και συγκεκριμένα:

  • Τη βελτίωση της κυκλοφοριακής λειτουργίας, της εξυπηρέτησης και της ασφάλειας των πεζών και άλλων ευάλωτων χρηστών του οδικού δικτύου και του δικτύου των πεζοδρομίων του Δήμου.
  • Τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας σε κρίσιμα σημεία του δικτύου, ο επανέλεγχος της κατακόρυφης και οριζόντιας σήμανσης και της Φωτεινής Σηματοδότησης
  • Την ολοκληρωμένη διαχείριση του καθεστώτος στάθμευσης κατοίκων και επισκεπτών,
  • Την εισαγωγή της χρήσης του ποδηλάτου στις μετακινήσεις στην πόλη και των αντίστοιχων υποδομών
  • Τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
Facebook Comments