Δύο νέα υπερσύγχρονα απορριμματοφόρα στο Δήμο Πεντέλη

Συνολικά έξι απορριμματοφόρα με ενσωματωμένο σύστημα πλύσης κάδων, θα αποκτηθούν το 2021 χωρίς επιβάρυνση του προϋπολογισμού

Η Δημοτική Αρχή της Δήμητρας Κεχαγιά, έθεσε από την πρώτη στιγμή της ανάληψης των καθηκόντων της ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την σοβαρότερη μέχρι σήμερα ενίσχυση του Δήμου Πεντέλης με απορριμματοφόρα οχήματα. Οι ενέργειες της δημοτικής αρχής οδηγούν σε απόκτηση εντός του 2021, έξι νέων απορριμματοφόρων που όλα περιέχουν και σύστημα πλύσης κάδων, που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Εντός των επόμενων εβδομάδων παραλαμβάνεται ένα νέο όχημα αποκομιδής αποβλήτων που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ
  • Εντός των επομένων ημερών υπογράφεται η σύμβαση με τον ανάδοχο για την προμήθεια του εξοπλισμού των βιοαποβλήτων, στην οποία προβλέπονται τρία νέα απορριμματοφόρα για αποκομιδή βιοαποβλήτων. Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στο Δήμο Πεντέλης το Φθινόπωρο.
  • Υπογράφτηκε η σύμβαση με την Περιφέρεια Αττικής, για την ενίσχυση του Δήμου με δύο νέα απορριμματοφόρα και με δύο αναρροφητικά σάρωθρα πεζού χειριστή. Ακολουθεί η δημοπράτηση τις επόμενες μέρες και στόχος είναι τέλος του έτους και τα δύο αυτά οχήματα να έχουν παραδοθεί στο Δήμο Πεντέλης.

Η προμήθεια των απορριμματοφόρων κρίνεται απαραίτητη για να αντικατασταθούν απορριμματοφόρα παλαιάς τεχνολογίας που πλέον παρουσιάζουν συχνές, αλλεπάλληλες και δαπανηρές βλάβες.

Facebook Comments