Άντα Μπούσουλα « Ένα χρόνιο πρόβλημα περιμετρικά της κεντρικής πλατείας στην Ν. Πεντέλη επιλύθηκε – Η Λαϊκή Αγορά της Νέας Πεντέλης θα λειτουργεί μόνιμα στην οδό 25ης Μαρτίου»

 

Με την 282236/9.4.2020 απόφαση η Επιτροπή Λαϊκών Αγορών της Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε από σήμερα τη μόνιμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην Νέα Πεντέλη , κάθε Σάββατο, στο τμήμα της οδού 25ης Μαρτίου , από την οδό Ηροδότου έως την οδό Αγίου Σίλα.

Ένα χρόνιο πρόβλημα περιμετρικά της κεντρικής πλατείας στην Ν. Πεντέλη επιλύθηκε οριστικά . Η νέα μόνιμη θέση λειτουργίας της λαϊκής αγοράς θα αποφορτίσει κυκλοφοριακά τον κεντρικό ιστό της πόλης , θα αναδείξει την αισθητική και ψυχαγωγική αξία της κεντρικής πλατείας Ηρώων Πολυτεχνείου και θα αποκαταστήσει την ευπρεπή λειτουργία του ενοριακού ναού της Αγίας Παρασκευής.

Η δοκιμαστική λειτουργία της λαϊκής αγοράς στη νέα επίπεδη οδό χωροθέτησης απέδειξε ότι ικανοποιεί την εύκολη πρόσβαση των καταναλωτών και των ατόμων με αναπηρία , διευκολύνει τη τήρηση των αποστάσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της διάδοσης του ιού COVID-19 και διασφαλίζει την ευπρεπή και αποδοτική λειτουργία της με όρους ασφάλειας και δημόσιας υγείας.

Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τους αρμόδιους φορείς θα διαφυλάξουμε τη τήρηση των κανονισμών και θα εξασφαλίσουμε τις κατάλληλες υποδομές και τον εξοπλισμό για την ποιοτική αναβάθμιση της υπαίθριας λειτουργίας

Η Λαϊκή Αγορά της Νέας Πεντέλης θα συμβαδίζει πλέον με τις απαιτήσεις μίας σύγχρονης πόλης.

Η Αντιδήμαρχος Πολεοδομίας & Περιβάλλοντος

Άντα Μπούσουλα – Χάνου

Facebook Comments