Ανατέθηκε η δασοτεχνική μελέτη για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και προστασία τεσσάρων δασικών χώρων του Δήμου Πεντέλης

Ο Δήμος Πεντέλης ανέθεσε σε δασολόγο τη σύνταξη της προβλεπόμενης μελέτης για την περιβαλλοντική αναβάθμιση και προστασία τεσσάρων (4) δασικών χώρων του Δήμου και συγκεκριμένα για:

  1. Το αστικό Δάσος ΝΙΕΝ στη Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

  2. Το άλσος Προφήτη Ηλία της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Πεντέλης.

  3. Το πάρκο Τσαγκάρη στην Δημοτική Κοινότητα Μελισσίων

  4. Το αλσύλλιο Πλαστήρα, στη θέση Αγ. Σίλας, στην Δημοτική Κοινότητα Νέας Πεντέλης

Οι παραπάνω χώροι έχουν συνολική έκταση 160 στρεμμάτων αστικού πρασίνου. Σκοπός της παρέμβασης είναι η συστηματική προστασία τους, η ανάδειξη των φυσικών πόρων, η αισθητική τους βελτίωση, η αντιπυρική προστασία, η ενίσχυση της ασφάλειας και η εξασφάλιση της λειτουργικότητάς τους, ώστε τελικά να είναι χώροι φιλικοί στους πολίτες.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, θα υπάρξει μελέτη για κάθε ένα από τους χώρους, στην οποία θα προβλέπονται επιτρεπόμενες από τη δασική νομοθεσία παρεμβάσεις για άθληση και αναψυχή, σύμφωνα με την έκτασή τους και τα φυσικά τους χαρακτηριστικά.

Με τις μελέτες ο Δήμος Πεντέλης θα καταστήσει τις συγκεκριμένες δασικές εκτάσεις όμορφες και φιλικές στους πολίτες, θα ενισχύσει τους χώρους δασικής αναψυχής, ενώ ανοίγει ο Δρόμος και για την αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στη Νέα Πεντέλη. Τελικός στόχος είναι να αναδεικνύεται ο φυσικός χαρακτήρας του δάσους, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και την προστασία του περιβάλλοντος.

Facebook Comments