Ομόφωνο Ψήφισμα του Δ.Σ. Αμαρουσίου για μόνιμη και σταθερή εργασία των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ

logoΜε ομόφωνη απόφαση του Δημοτικό Συμβούλιο Αμαρουσίου στη συνεδρίαση της Τρίτης 30 Μαΐου 2017, τάσσεται υπέρ της μόνιμης και σταθερής εργασίας των συμβασιούχων ορισμένου χρόνου στους ΟΤΑ και απαιτεί από την κυβέρνηση την άμεση νομοθετική ρύθμιση, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Αναφερόμενος στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης υπογράμμισε τη σταθερή βούληση της Διοίκησης για μόνιμη και σταθερή εργασία των εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους ΟΤΑ, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχει έλλειψη προσωπικού.
«Το Μαρούσι και προσωπικά ο ίδιος έχουμε δώσει σημαντικά δείγματα γραφής στήριξης των εργαζόμενών μας στο δικαίωμα για μόνιμη και σταθερή εργασία.
Την περίοδο 2008 -2009 δώσαμε αγώνα για να κρατήσουμε τους συμβασιούχους του Δήμου μας και κανένας να μην χάσει τη θέση εργασίας του, ενώ η στήριξή μας στα άτομα ΑΜΕΑ του προγράμματος 3+1 ήταν καθολική για την αλλαγή των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου, ώστε σήμερα να έχουμε στο Δήμο μας το μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων ΑΜΕΑ βάσει του προγράμματος.
Η υποστήριξη στους εργαζομένους μας ορισμένου χρόνου που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες είναι διαρκής κατά τις προσφυγές τους στη Δικαιοσύνη δια της Νομικής μας Υπηρεσίας.
Είμαστε οι πρώτοι που υπογράψαμε την ανανέωση των συμβάσεων των νέων εργαζομένων, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν ζητήματα συνταγματικότητας όπως διατύπωναν οι Επίτροποι, στηρίζοντας ουσιαστικά την παράταση των συμβάσεων.
Στο Δημοτικό Συμβούλιο πήραμε μια ομόφωνη απόφαση, στο πνεύμα που έχουμε και ως ΚΕΔΕ. Πιστεύουμε στις μόνιμες και σταθερές θέσεις εργασίας των εργαζομένων, τη στιγμή που έχουμε έλλειψη προσωπικού και καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Υπερψηφίζουμε να αποτελέσουν ένα μόνιμο προσωπικό για το Δήμο, εφόσον έχουν ανανεωθεί δύο φορές οι συμβάσεις τους και έχουν επιλεγεί με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Σε κάθε περίπτωση η νομοθετική εξουσία θα πρέπει να αναλάβει τις δικές της ευθύνες και να προχωρήσει τις ανάλογες διατάξεις, βάσει και της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού μας Συμβουλίου.
Αυτοδιοίκηση και εργαζόμενοι θα αγωνιστούμε μαζί για να πάμε δυνατά την Αυτοδιοίκηση μπροστά και την ανάπτυξη στη χώρα μας.»
Tο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:
ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΜΟΝΑΔΑ Α’ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ

της 12ης συνεδρίασης

 

 

Ημερομηνία επίδοσης της 23031

πρόσκλησης στα μέλη του Δ.Σ η 26/5/2017

 

Αριθ. απόφασης :  212

Περίληψη απόφασης :

Λήψη απόφασης για τους εργαζόμενους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α.

 

 

Ημερομηνία συνεδρίασης: 30 Μαϊου 2017

 

Τ Α   Μ Ε Λ Η

 1) Βραχνός  Παναγιώτης          (Πρόεδρος)     22) Φραγκάκη Αικατερίνη        (Μέλος)

 2) Κούκουζας Πέτρος             (Αντιπρόεδρος) 23) Τσίγκας Ευθύμιος           (Μέλος)

 3) Καρανάσιου Μαρία             (Γραμματέας)   24) Βελλής Αθανάσιος           (Μέλος)

 4) Γαρδέλης Επαμεινώνδας        (Μέλος)        25) Κόνιαρης Πέτρος            (Μέλος)

 5) Κόκκαλης Βασίλειος           (Μέλος)        26) Παπαδόπουλος Μιχαήλ        (Μέλος)

 6) Βλαχοπιώτης Αθανάσιος        (Μέλος)        27) Βλάχου – Σταματάκη Ελένη   (Μέλος)

 7) Πέππας Νικόλαος              (Μέλος)        28) Μαγιάκης Ελευθέριος        (Μέλος)

 8) Σμυρνής Δημήτριος            (Μέλος)        29) Γιαννακάκος Ηλίας          (Μέλος)

 9) Κάββαλος Ευάγγελος           (Μέλος)        30) Ψάλτη Αικατερίνη           (Μέλος)

10) Σταθούλης Σπυρίδων           (Μέλος)        31) Κουτσουβέλης Δημήτριος     (Μέλος)

11) Κάββαλος Νικόλαος            (Μέλος)        32) Βλάχος Κων/νος             (Μέλος)

12) Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη       (Μέλος)        33) Βλάχος Σπυρίδων            (Μέλος)

13) Τσιπουράκης Στέφανος         (Μέλος)        34) Σαγρής Παναγιώτης          (Μέλος)

14) Καρλαύτης Δημήτριος          (Μέλος)        35) Κορομπίλης Ιωάννης         (Μέλος)

15) Ζήκος Γεώργιος               (Μέλος)        36) Φωτόπουλος Αθανάσιος       (Μέλος)

16) Ιωάννου Αικατερίνη           (Μέλος)        37) Καρλατήρα Μαρία            (Μέλος)

17) Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία         (Μέλος)        38) Κλαπάκης Δορύλαος          (Μέλος)

18) Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας    (Μέλος)        39) Κατσούγκρη Δέσποινα        (Μέλος)

19) Ιατρίδης Γεώργιος            (Μέλος)        40) Σπυρόπουλος Αναστάσιος     (Μέλος)

20) Ρώτας Κων/νος                (Μέλος)        41) Διακολιού Μαίρη            (Μέλος)

21) Αντωνόπουλος Κων/νος         (Μέλος)

 

 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα ο Δήμαρχος κ. Γ.ΠΑΤΟΥΛΗΣ που ήταν παρών

Κατά την παρούσα συνεδρίαση δεν παρέστησαν οι κ.κ. Γιαννακάκος Ηλίας, Κάββαλος Νικόλαος, Κατσούγκρη Δέσποινα, Κουτσουβέλης Δημήτριος, Παπαδόπουλος Μιχαήλ, Σπυρόπουλος Αναστάσιος, Ψάλτη Αικατερίνη

Κατά την συζήτηση του παρόντος θέματος δεν παρέστησαν οι κ.κ. Κλαπάκης Δορύλαος, Τσίγκας Ευθύμιος

 

 

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, τίθεται για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα που αφορά : «Λήψη απόφασης για τους εργαζόμενους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α.»

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα

 

Εγκρίνει τη συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος ως κατεπείγοντος συναινούντος ως προς την πρόταξη αυτού πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Εισηγούμενος το θέμα ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρεται στο με αρ. πρωτ. 23358/2017 έγγραφο του Σωματείου Εργαζομένων του Δήμου , το οποίο έχει ως εξής:

 

Ο Δήμος Αμαρουσίου σήμερα, με το υπάρχον Μόνιμο και Αορίστου Χρόνου Προσωπικό αδυνατεί να ανταποκριθεί στις βασικές απαιτήσεις της πόλης και των δημοτών.

Οι  εργαζόμενοι συμβασιούχοι στην καθαριότητα αλλά και οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα ΄΄ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ΄΄,  ουσιαστικά στηρίζουν τη λειτουργία των δύο υπηρεσιών.

Χωρίς αυτούς ουσιαστικά δεν υπάρχει υπηρεσία.

Από τους εργαζόμενους που δουλεύουν με ελαστικές μορφές εργασίας δεν περισσεύει κανείς, αντίθετα θα πρέπει άμεσα να γίνουν και μαζικές προσλήψεις Μόνιμου Προσωπικού όλων των ειδικοτήτων με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου έλαβε υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία, και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του Σώματος όπως αναλυτικά αναφέρεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της παρούσης συνεδρίασης

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Απαιτούμαι από την κυβέρνηση, την άμεση νομοθετική ρύθμιση, για μόνιμη και σταθερή εργασία χωρίς όρους και προϋποθέσεις, για τους εργαζόμενους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α.

Σε αντίθετη περίπτωση, η κυβέρνηση φέρει την πολιτική ευθύνη για ότι θα ακολουθήσει.

Θα αγωνιστούμε, Δημοτικό Συμβούλιο και εργαζόμενοι μαζί, υποστηρίζοντας το δικαίωμα για μόνιμη και σταθερή εργασία των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδίοικηση.

Δεν περισσεύει κανένας εργαζόμενος στην πόλη μας.

Δεν περισσεύει κανένας εργαζόμενος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

 

Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. Δήμαρχο.

 

 

Εκδόθηκε η με αριθμό 212/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

 

 

 

Εγκρίνεται η παρούσα και υπογράφεται :

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ Α  Ψ Η Φ Ι Σ Α Ν Τ Α  Μ Ε Λ Η
Βραχνός  Παναγιώτης 1.Κούκουζας Πέτρος, 2.Καρανάσιου Μαρία, 3.Γαρδέλης Επαμεινώνδας, 4.Κόκκαλης Βασίλειος, 5.Βλαχοπιώτης Αθανάσιος, 6.Πέππας Νικόλαος, 7.Σμυρνής Δημήτριος, 8.Κάββαλος Ευάγγελος, 9.Σταθούλης Σπυρίδων, 10.Λέκκα-Καλαντζάκη Ελένη, 11.Τσιπουράκης Στέφανος, 12.Καρλαύτης Δημήτριος, 13.Ζήκος Γεώργιος, 14.Ιωάννου Αικατερίνη, 15.Χαλιώτη Ειρήνη-Μαρία, 16.Κατσιγιάννης Επαμεινώνδας, 17.Ιατρίδης Γεώργιος, 18.Ρώτας Κων/νος, 19.Αντωνόπουλος Κων/νος, 20.Φραγκάκη Αικατερίνη, 21.Βελλής Αθανάσιος, 22.Κόνιαρης Πέτρος, 23.Βλάχου – Σταματάκη Ελένη, 24.Μαγιάκης Ελευθέριος, 25.Βλάχος Κων/νος, 26.Βλάχος Σπυρίδων, 27.Σαγρής Παναγιώτης, 28.Κορομπίλης Ιωάννης, 29.Φωτόπουλος Αθανάσιος, 30.Καρλατήρα Μαρία, 31.Διακολιού Μαίρη

 

 

Facebook Comments