Μεγάλη η προσέλευση μαθητών στο καινοτόμο Πρόγραμμα RADAR

21

Με μεγάλη προσέλευση παιδιών και γονέων ξεκίνησε  το καινοτόμο πρόγραμμα «Μέθοδος Αναγνωστικής Επάρκειας RADAR» για τους μαθητές της Γ΄ έως τη ΣΤ΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, στο πλαίσιο ανάπτυξης μηχανισμών πρόληψης για θέματα που αφορούν στην υγεία των πολιτών, την έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση και γενικά για την Προαγωγή Υγείας.  Η εμπειρία που αποκόμισαν τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά ήταν εξαιρετικά ευχάριστη, αφού η αξιολόγηση είναι εύκολη, γρήγορη και πολύ φιλική προς τα παιδιά.

Ο Δήμος Αμαρουσίου, σε συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων, το τμήμα Υποστήριξης δομών εκπαίδευσης του Δήμου Αμαρουσίου  και το Οφθαλμολογικό & Διαθλαστικό Κέντρο «Εμμετρωπία», θα διεξάγει το πρόγραμμα αυτό για όλη την εβδομάδα, έως 17 Δεκεμβρίου, στο χώρο του Δημαρχείου Αμαρουσίου.

Facebook Comments