Εξώδικο του Δήμου Αμαρουσίου στις συστημικές τράπεζες

logo-11Εξώδικο απέστειλε σήμερα ο Δήμος Αμαρουσίου σε όλες τις συστημικές Τράπεζες της χώρας, με το οποίο τους ζητά να εφαρμόσουν την ισχύουσα Νομοθεσία και να μην δεσμεύουν το σύνολο των λογαριασμών των πολιτών, για τους οποίους έχει βεβαιωθεί οφειλή προς τον Δήμο, παρά μόνον το ποσό της οφειλής.

Ο Δήμος Αμαρουσίου υποχρεώθηκε να προχωρήσει σε αυτή την νομική διαδικασία, για να πάψει η ταλαιπωρία που υφίστανται δεκάδες πολίτες που είδαν να δεσμεύονται αδικαιολόγητα οι λογαριασμοί τους από κάποιες τράπεζες, εξαιτίας του γεγονότος ότι οφείλουν κάποια ποσά στο Δήμο από πρόστιμα του παρελθόντος.

Οι υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου το προηγούμενο διάστημα , εφαρμόζοντας την ισχύουσα νομοθεσία, απέστειλαν προς τις τράπεζες τον πίνακα των οφειλετών και τα ποσά που εκείνοι οφείλουν, προκειμένου να εισπραχθούν οι οφειλές αυτές μέσα από τους λογαριασμούς τους.

Δυστυχώς όμως και χωρίς να έχει ευθύνη ο Δήμος Αμαρουσίου, κάποιες τράπεζες αντί να δεσμεύσουν μόνον το ποσό της οφειλής, προχώρησαν στη δέσμευση του συνόλου του λογαριασμού, με αποτέλεσμα οι πολίτες να ταλαιπωρηθούν προκειμένου να μπορέσουν να αποδεσμεύσουν τους λογαριασμούς τους, αφού πρώτα αποπλήρωσαν την οφειλή τους.

Αμέσως μόλις έγινε γνωστό στις υπηρεσίες του Δήμου Αμαρουσίου η αυθαίρετη αυτή πρακτική από πλευράς κάποιων τραπεζών, η Νομική Υπηρεσία συνέταξε εξώδικο με το οποίο καλεί τις τράπεζες να συμμορφωθούν και να μην υποβάλλουν τους πολίτες σε άσκοπη ταλαιπωρία.

Υπενθυμίζουμε για μια ακόμη φορά πως δεν αποτελεί επιλογή της Διοίκησης του Δήμου Αμαρουσίου να είναι ο θεσμός αυτός που μέσω των μηχανισμών που διαθέτει, να εισπράττει για λογαριασμό του Κράτους τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους πολίτες για διάφορες παραβάσεις τους. Η Κεντρική Εξουσία είναι αυτή που νομοθέτησε την υποχρέωση να μετατραπούν οι Δήμοι , χωρίς ποτέ να ερωτηθούν, σε εισπράκτορες του Κράτους.

Η Κεντρική Εξουσία είναι εκείνη που νομοθέτησε την υποχρέωση των Δήμων να προχωρούν σε δέσμευση λογαριασμών και καταθέσεων των οφειλετών προστίμων. Και μάλιστα πρόβλεψε πολύ αυστηρές ποινές τόσο για τους αιρετούς Δημάρχους, όσο και για τα στελέχη των οικονομικών υπηρεσιών των Δήμων, αν δεν προχωρούν στη δέσμευση των λογαριασμών αυτών. Πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι ο κάθε Δήμαρχος μπορεί να παυθεί των καθηκόντων του και ο διευθυντής των οικονομικών υπηρεσιών να παραπεμφθεί για απιστία , αν δεν εφαρμόσουν την ισχύουσα νομοθεσία. Ουσιαστικά το Κράτος , η Κεντρική Εξουσία, πέταξε στους Δήμους το «μπαλάκι» των ευθυνών για την είσπραξη των εσόδων του.

Ο Δήμαρχος Αμαρουσίου και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης έχει ζητήσει εδώ και καιρό, με επιστολή που απέστειλε και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, να αλλάξει το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και να δίνεται η δυνατότητα στους Δημάρχους να μην προχωρούν σε κατασχέσεις λογαριασμών και περιουσιών στις περιπτώσεις οφειλετών που αποδεδειγμένα αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

του ΟΤΑ α’ βαθμού με την επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ο οποίος εδρεύει στο Μαρούσι, οδός Βας. Σοφίας 9, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

 

ΠΡΟΣ

  1. την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής αρ. 4, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
  2. την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ALPHA BANK ΑΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 40, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
  3. την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ της ΕΛΛΑΔΟΣ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αιόλου αρ. 86, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
  4. την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Αμαλίας αρ. 20, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
  5. την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία ATTICA BANK ΑΕ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ομήρου αρ. 23, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
  6. την ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία HSBC BANK, η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 109-111, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

 

 

Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, με τα υπ’ αρ. πρωτ. 57837/27.12.2016, 57944/28.12.2016, 58033/29.12.2016, 58162/29.12.2016 και 58296/30.12.2016 κατασχετήρια εις χείρας τρίτου, τα οποία σας αποστείλαμε, κατάσχαμε αναγκαστικά εις χείρας της Τράπεζάς σας τα αναλυτικά αναφερόμενα ποσά από τηρούμενους λογαριασμούς των αναφερομένων σε αυτά οφειλετών μας, που τηρούνται στην Τράπεζά σας.

Στο διάστημα που ακολούθησε όμως, διαπιστώθηκε από καταγγελίες πολιτών (οφειλετών τους οποίους αφορούσε η κατάσχεση) ότι σε ορισμένες περιπτώσεις η Τράπεζάς σας παρανόμως δέσμευσε το σύνολο του λογαριασμού των οφειλετών αντί να δεσμεύσει και να αποδώσει μόνο το οφειλόμενο ποσό.

Επιπλέον, διαπιστώνεται μία σημαντική καθυστέρηση στην άρση της δέσμευσης των λογαριασμών οφειλετών στην περίπτωση, κατά την οποία ο Δήμος Αμαρουσίου αποστέλει στην Τράπεζά σας εντολή άρσης της κατάσχεσης, λόγω καταβολής του οφειλομένου ποσού από τον ίδιο τον οφειλέτη απ’ ευθείας στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου μας ή την απόδοση του οφειλομένου ποσού από κατάσχεση άλλου λογαριασμού του σε άλλη Τράπεζα.

Κατόπιν των ανωτέρω και με τη ρητή επιφύλαξή μας για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός μας, σας καλούμε να εφαρμόσετε τα νόμιμα αναφορικά με τις ανωτέρω κατασχέσεις εις χείρας σας ως τρίτων, δεσμεύοντας μόνο το οφειλόμενο ποσό από τους τηρούμενους στην Τράπεζά σας λογαριασμούς οφειλετών και προβαίνοντας άμεσα στην άρση των δεσμεύσεων των τραπεζικών λογαριασμών στις περιπτώσεις που ο Δήμος Αμαρουσίου σας αποστέλει εντολή άρσης της κατάσχεσης.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται όπως επιδώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα την παρούσα σ’ αυτόν προς τον οποίον απευθύνεται, προς γνώση του και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης που θα συντάξει.

 

Μαρούσι, 30.01.2017

Για το ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

 

 

Ο Αντιδήμαρχος

Σπυρίδων Σταθούλης

Facebook Comments