Δημοτικό συμβούλιο στο Μαρούσι αύριο Τρίτη 31/1

logo-11

Δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Αμαρουσίου θα διεξαχθεί στις 31/1/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ.5 του Ν.3852/2010 στο Δημοτικό Κατάστημα (Β. Σοφίας 9 και Δ. Μόσχα), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτών (υποθ.ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π. ΚΑΙ Ρ. ΔΑΒΑΡΗ ΑΒΕΕ)

2. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτών (υποθ.KARENTA Α.Ε.)

3. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτών (υποθ. LEASEPLAN HELLAS Α.Ε.)

4. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτών (υποθ.OLYMPIC Ε.Τ.Ε. Α.Ε.)

5. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτών (υποθ.ΡΕΝΩ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΑΕ)

6. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτών (υποθ.ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ)

7. Διαγραφές οφειλών από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. και επαναβεβαίωση αυτών (υποθ.ΚΕΣΙΔΟΥ – ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΟΛΥ)

8. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Καμπάση Αικατερίνη – Νικάκη Αικατερίνη – Φρέντζος Βασίλειος – Καμαρινού Αλεξάνδρα

9. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Κουρμαδά Ευστρατία, Λιναρδόπουλος Νικόλαος, Γιαλερνιός Γεώργιος, Γαρίτση Μαρία

10. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Σαράντου Δημήτριος, Ντούμου Βενετία, Τσαλαπάτα Ασπασία

11. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : Πυλαρινός Νικόλαος, Καλαρίτη Θεοδώρα, Κτώνα Σοφία 12. Διαγραφές προστίμων Κ.Ο.Κ. (υποθ. Τσάκαλος Ιωάννης)

13. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση: Φουντούρης Γεώργιος, Πίκουλης Μιχαήλ, Κυριακόπουλος Δημήτριος, Κορφιάτης Δημήτριος

14. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : “AUTOHELLAS ATEE”

15. Διαγραφή και επαναβεβαίωση προστίμων Κ.Ο.Κ. Υπόθεση : “ΠΛΑΜΑΡ Α.Ε.”, “ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ ΑΕΒΕ.”, “ΑΣΤΡΑ ΑΕ.”, “ΟΤΟ ΠΟΛΙΣ ΓΛΥΦΑΔΑ Ε.Π.Ε.”

16. Διαγραφή οφειλής από πρόστιμα παράνομης διαφήμισης, λόγω λανθασμένης επίδοσης ατομικής ειδοποίησης και επαναβεβαίωση της οφειλής στον ίδιο υπόχρεο. (υπόθεση: ΡΥΘΜΟΣ ΚΟΥΡΤΙΝΑ ΥΦΑΣΜΑ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε)

17. Διαγραφή οφειλής από δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου (υποθ.Μαραγκού Αθηνά)

18. Διαγραφή οφειλής από δικαίωμα χρήσης οστεοφυλακίου (υποθ.Πεντεφούντη Γαρυφαλλιά)

19. Έκδοση παραχωρητηρίων εξοφλημένων ατομικών οστεοθηκών (υποθ. Μαργαρίτα Πρέντζα)

20. Έγκριση ή μη αιτήματος για παράταση του χρόνου ταφής (υποθ.Μαρία Αρβανιτάκη)

21. Διόρθωση της υπ’ αριθ. 173/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Υπόθεση: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ, ΖΑΦΕΙΡΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ 22. Έγκριση ή μη παράτασης του έργου “Βιοκλιματική Αναβάθμιση Γειτονιών του Δήμου Αμαρουσίου μέσω Δημιουργίας Διαδρομής Πεζών – Ποδηλάτων”

23. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης με τίτλο « ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ 1Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ».

24. Λήψη απόφασης για την ένστανση της αναδόχου Κ/Ξ ΔΕΚΤΩΡ-ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ κατά της υπ’αρ. πρωτ. 53075/23-11-16 απόφασης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, όσον αφορά στην έγκριση του 12ου Μειωτικού Λογ/σμού του έργου ‘ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥΜΕΣΩ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΠΕΖΩΝ-ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ’’

25. Έγκριση ή μη ανάθεσης λειτουργίας του κέντρου πρόληψης Υγείας (Κ.Ε.Π. Υγείας) υπό το Ν.Π.Δ.Δ. “Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Δήμου Αμαρουσίου “Αμαρυσία Άρτεμις”” (Ο.ΚΟΙ.Π.Α.Δ.Α.)

26. Έγκριση σύναψης σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων μεταξύ του Δήμου Αμαρουσίου και της εταιρείας “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.” για τη διέλευση οχημάτων του Δήμου από την Αττική Οδό

27. Εκμίσθωση Δημοτικού Κινηματογράφου Δήμου Αμαρουσίου «Μίμης Φωτόπουλος»

28. Ανάκληση της υπ. αρ. 449/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμαρουσίου που αφορά συμβιβαστικό καθορισμό τιμής μονάδος αποζημιούμενης εδαφικής εκτάσεως μετ επικειμένων στο Ο.Τ. 561-562, 563-567, της περιοχής “Παράδεισος” του Δήμου Αμαρουσίου (υπόθεση Κωστοπούλου Βούλας)

29. Έγκριση ή μη υπογραφής της από 30.12.2016 σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrowaccount) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016” και συγκεκριμένα για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 “Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα” και αποδοχή χρηματοδότησης μέσω αυτούαπό το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

30. Αύξηση του μειωμένου ωραρίου εργασίας μέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης 31. Έγκριση ή μη της 135/2015 ορθής επανάληψης της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών Σαπφούς, Πλωμαρίου – Παπαμιχαήλ, Περιάνδρου, Βερναρδάκη και Μενάνδρου, λόγω του έργου με θέμα «ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ»”

32. Έγκριση ή μη της 136/2015 ορθής επανάληψης της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Τυμφρηστού, λόγω του έργου με θέμα «Απορροή Ομβρίων Υδάτων Περιοχής Στουντίου Α»”

33. Έγκριση ή μη της 3/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 327/2010 απόφασης Δημαρχιακής Επιτροπής.”

34. Έγκριση ή μη της 4/2017 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη κυκλοφοριακών μέτρων επικαιροποίησης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κανονισμού λειτουργίας πεζόδρομων Π.Ε. Παραδείσου”

35. Έγκριση ή μη της απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση ή μη της μελέτης ανάπλασης της πλατείας στο ΟΤ Γ 1085 στην πολεοδομική ενότητα του Αγίου Θωμά”

Facebook Comments