Κοινοποιήθηκε στους Δημάρχους η απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ σχετικά με τα ταμειακά διαθέσιμα τους

IMG_5111Η απόφαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ να μην κατατεθούν από τους δήμους τα αποθεματικά τους στην Τράπεζα της Ελλάδος, κοινοποιείται σήμερα σε όλους τους δημάρχους της χώρας. 

Στη σχετική απόφαση συμπεριλαμβάνονται και οι προτάσεις της ΚΕΔΕ για τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι Δήμοι, για την καλύτερη οργάνωση και «θωράκιση» τους απέναντι στο έγγραφο του ΓΛΚ , σύμφωνα με το οποίο ζητείται η κατάθεση των  χρημάτων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι οι δήμοι θα πρέπει να αποτυπώσουν την πραγματική οικονομική θέση τους προκειμένου τα τυχόν αποθεματικά που υπάρχουν, να αντιστοιχηθούν σύμφωνα με συγκεκριμένα δεδομένα σε βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις και επιπλέον κόστη που προκύπτουν, όπως για παράδειγμα η αυξημένη μισθοδοσία και η μείωση του ωραρίου απασχόλησης του προσωπικού.

Σε περίπτωση που και μετά από αυτήν την αντιστοίχηση υπάρξει υπόλοιπο αποθεματικού, προτείνεται η διενέργεια σχετικού διαγωνισμού, σε όποιον δήμο δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί ή η κατάθεση του υπόλοιπου, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Όπως τονίζεται στη σχετική κοινοποίηση η ΚΕΔΕ «προγραμματίζει άμεσα στο επόμενο διάστημα, συνάντηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών».IMG_5243

Απόφαση Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε. για τα ταμειακά διαθέσιμα των Δήμων

Σε έκτακτη συνεδρίαση του στις 20 Σεπτεμβρίου 2017, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Προέδρου της Γ. Πατούλη, πήρε την πολιτική απόφαση να ζητήσει από όλους τους Δήμους της χώρας να μην εφαρμόσουν όσα αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. 2/66965/ΔΛΔ της 13/9/2017 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με θέμα «Μεταφορά διαθεσίμων των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/97 και του Νο 260-Ταμειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος». Δηλαδή, να μην κατατεθούν  τα ταμειακά διαθέσιμα χρήματα των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Οι βασικοί λόγοι αντίρρησης της πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην ενεργοποίηση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του 2015 είναι οι παρακάτω:

  • Aν είναι ειλικρινείς οι δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού Α. Τσίπρα ότι η χώρα εξέρχεται από τα μνημόνια και δεν υφίστανται πλέον οι δημοσιονομικές δυσκολίες της περιόδου του καλοκαιριού του 2015, που την οδήγησαν να προχωρήσει στην έκδοση της Π.Ν.Π., δεν υφίστανται και οι λόγοι για την εφαρμογή της. Άρα δεν υφίσταται ουσιαστικός λόγος να καταθέσουν οι Δήμοι τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τ.τ.Ε..
  • Η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού είναι έτοιμη να συμβάλλει υπεύθυνα στην εθνική προσπάθεια για την αναπτυξιακή αναγέννηση της χώρας. Η συμβολή αυτή δεν εξαρτάται από την κατάθεση των ταμειακών διαθεσίμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, αλλά από το να της δοθεί η δυνατότητα να αξιοποιήσει τα χρήματά της με αναπτυξιακά κριτήρια.
  • Η Αυτοδιοίκηση «δεν αντέχει» άλλη περικοπή πόρων. Ήδη τα τελευταία χρόνια οι πόροι της έχουν περικοπεί πάνω από 60%. Είναι αποκλεισμένη ουσιαστικά από τους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, του ΕΣΠΑ και του Πράσινου Ταμείου. Ενώ της έχουν αφαιρεθεί θεσμοθετημένοι πόροι που μέχρι πρότινος της ανήκαν.
  • Θεωρούμε ότι θα ήταν ωφελιμότερο για τις τοπικές κοινωνίες να είχαν τη δυνατότητα οι Δήμοι να αξιοποιούν τα ταμειακά τους διαθέσιμα για την χρηματοδότηση έργων, που θα ενίσχυαν την τοπική ανάπτυξη και απασχόληση . Κι όχι να τα δεσμεύουν σε αποταμιευτικούς λογαριασμούς στην ΤτΕ, όπου τα χρήματα τους θα χρησιμοποιούνταν για την πληρωμή της «μαύρης τρύπας» του δημόσιου χρέους.
  • Αρνούμαστε να εφαρμόσουμε αποφάσεις του Κεντρικού Κράτους που δεν λαμβάνει υπόψη τις θέσεις μας. Εξακολουθούν να μας δεσμεύουν για το συγκεκριμένο ζήτημα οι αποφάσεις του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. του 2015 και των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων και Τακτικών μας Συνεδρίων. Δεν θα υποκύψουμε σε αυθαίρετες και χωρίς δημοκρατικό διάλογο αποφάσεις
  • Η ενεργοποίηση της ΠΝΠ «δυναμιτίζει» με ευθύνη της Κυβέρνησης το διάλογο για την αλλαγή του «Καλλικράτη» και τη  Μεταρρύθμιση στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Kι αναδεικνύει το ασφυκτικό για την Αυτοδιοίκηση οικονομικό πλαίσιο που θα κινηθεί η πρόταση της Κυβέρνησης για τη μεταρρύθμιση, με δεδομένες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντι των δανειστών με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα.

Για όλους αυτούς τους λόγους είμαστε αποφασισμένοι να μην καταθέσουμε τα χρήματα των Δήμων μας στην Τράπεζα της Ελλάδος , ενώ  θεωρούμε  επιβεβλημένη την άμεση κατάργηση της απαράδεκτης ΠΝΠ του 2015

 

Η Πρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε. προς τους Δήμους για τα «επόμενα βήματα» τους.

Για την καλύτερη οργάνωση και «θωράκιση» των δήμων μας, απέναντι στα όσα μας ζητούν να εφαρμόσουμε με βάση το έγγραφο του ΓΛΚ, προτείνεται για την αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής θέσης του κάθε Δήμου,  τα τυχόν αποθεματικά που υπάρχουν, να αντιστοιχηθούν:

  • Με βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις δύο μηνών.
  • Με υποχρεώσεις που θα δημιουργήσει η ανάγκη να καταβάλλουν αυξημένη μισθοδοσία, λόγω της μείωσης του ωραρίου απασχόλησης του προσωπικού τους σε συγκεκριμένες δημοτικές δομές.
  • Με δεσμεύσεις οι οποίες δεν μπορούν να εκταμιευτούν προσωρινά, λόγω ελεγκτικών ή γραφειοκρατικών εμποδίων.
  • Με καταθέσεις σε συνεταιριστικές τράπεζες, στις έδρες των Δήμων που αυτές λειτουργούν.

Σε περίπτωση που και μετά από αυτήν την αντιστοίχηση υπάρξει υπόλοιπο αποθεματικού, προτείνονται δύο λύσεις:

Α) Η διενέργεια σχετικού διαγωνισμού, σε όποιον δήμο δεν έχει ήδη πραγματοποιηθεί

ή

Β) Η κατάθεση, του υπόλοιπου, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

Παράλληλα η ΚΕΔΕ προγραμματίζει άμεσα στο επόμενο διάστημα συνάντηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Η συνάντηση αυτή θα γίνει προκειμένου από κοινού να συντονίσουμε τις περαιτέρω ενέργειες και παρεμβάσεις μας, αφού κρίνουμε ότι τυχόν μεταφορά του συνόλου των ταμειακών διαθέσιμων των Δήμων στην Τράπεζα της Ελλάδος, θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο τραπεζικό σύστημα και τη ρευστότητα του .  

 

Η Νομική Υπηρεσία και το help desk της Κ.Ε.Δ.Ε., θα βρίσκεται στη διάθεση κάθε δήμου που θα χρειαστεί περαιτέρω υποστήριξη.  

Facebook Comments