Το νέο Δ Σ του ΝΠΔΔ “ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ” του Δήμου Κηφισιάς

2To νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Κηφισιάς με την επωνυμία: «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», ορίστηκε από το Δ.Σ. του Δήμου Κηφισιάς ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Παντελεάκης  Γιάννης Δημοτικός Σύμβουλος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κούτση Ευτυχία Δημοτικός Σύμβουλος

Τακτικά Μέλη:

Αστερίου Πολυξένη Δημοτική Σύμβουλος
Κομιανός Γιώργος Δημοτικός Σύμβουλος

Ραυτόπουλος Παναγιώτης Δημοτικός Σύμβουλος

Κιτάτζης Γιάννης
Βουτσινά Αγλαΐα
Βαλασσοπούλου Αγγελική

Δημάκης Φώτης
Νταλλή Θεοδώρα- Βοργινία
1 (1)

Αναπληρωματικά μέλη:
Τσαλαβούτα Βάσω
Κονιτοπούλου Στέλλα

Μητρόπουλος Κων/νος

Δήμα Μαριάνθη

Μπιτσάνης Αντώνης Δημοτικός Σύμβουλος

Σκορδίλης Γιώργος Δημοτικός Σύμβουλος

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΑΝΘΟΚΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ » ορίζεται έως τη λήξη της θητείας της Δημοτικής Αρχής, ήτοι έως 31-8-2019.

Ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγιαννάκης Περικλής παραμένει επίτιμο μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.

Facebook Comments