Στο σεμινάριο για τη διακοπή του καπνίσματος η «ΠΡΟΝΟΗ»

unnamed-6Στις 25 & 26 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Novotel  σεμινάριο Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (Train-the-Trainer Workshop) στα πλαίσια του προγράμματος με τίτλο: «WHO-ERS TOBACCO CESSATION TRAINING PROJECT FOR GREECE»  Πρόκειται για την αρχική εκπαιδευτική δράση του προγράμματος που διοργανώνει η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας – Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) και την Ευρωπαϊκή Πνευμονολογική Εταιρεία (ERS) με στόχο την ενίσχυση των δομών διακοπής του καπνίσματος στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.  Στο σεμινάριο συμμετείχαν γύρω στους 30 επαγγελματίες υγείας διαφόρων ειδικοτήτων (πνευμονολόγοι, νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, ψυχολόγοι κοινωνικοί λειτουργοί κτλ) από διάφορα πλαίσια και υπηρεσίες υγείας.

Η αρχική αυτή δράση, αποσκοπεί στην εκπαίδευση εκπαιδευτών που στην συνέχεια θα κληθούν να εκπαιδεύσουν επαγγελματίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, οι οποίοι με την σειρά τους θα προβούν σε παρεμβάσεις διακοπής καπνίσματος σε πνευμονολογικούς ασθενείς – καπνιστές. Η παρέμβαση αυτή θα καταγραφεί και το σύνολο των αποτελεσμάτων θα δοθούν στον ΠΟΥ για αξιοποίηση. Το πρόγραμμα τοποθετεί στο επίκεντρο τον ασθενή – καπνιστή ως τελικό αποδέκτη των παρεμβάσεων αλλά κυρίως επενδύει στην γνώση και στο ανθρώπινο κεφάλαιο μέσα από την δημιουργία, ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση ενός Εθνικού Δικτύου Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας στις πιο σύγχρονες τεχνικές διακοπής καπνίσματος.

Υλοποιείται δε, για πρώτη φορά σε εθνικό επίπεδο καθώς η χώρα μας έχει κατά προτεραιότητα επιλεγεί από τον ΠΟΥ για την εφαρμογή του προγράμματος. Με δεδομένο το αρνητικό ρεκόρ που κατέχει η χώρα μας στα ποσοστά της καπνιστικής συνήθειας στον πληθυσμό,  τα πολλαπλασιαστικά οφέλη που θα έχει το εν λόγω πρόγραμμα, είναι σχεδόν αυταπόδεικτα.

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων «ΠΡΟΝΟΗ»  του Δήμου Κηφισιάς θα είναι ένας από τους φορείς  που θα συμμετέχουν σε όλες τις φάσεις του προγράμματος καθώς εκπαιδεύτηκε η Επιστημονικά Υπεύθυνη, Σωτηρία Μακαρώνη, Ψυχολόγος Υγείας MSc, η οποία συντονίζει και τις ομάδες διακοπής καπνίσματος του Κέντρου.

 

 

Facebook Comments