Σταθερά τα Δημοτικά Τέλη στον Δήμο Κηφισιάς

Σταθερά και αμετάβλητα θα παραμείνουν κατά το 2017 τα δημοτικά τέλη και τα τέλη ύδρευσης στο Δήμο Κηφισιάς, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Δήμος Κηφισιάς προχώρησε στην εν λόγω απόφαση, παρά τις μειώσεις των πόρων των Δήμων, με κοινωνική ευαισθησία, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση αλλά και την κρίση στην αγορά.

Παράλληλα το Δ.Σ. Κηφισιάς προχώρησε σε μειώσεις δημοτικών τελών καθαριότητας και τελών ύδρευσης στις παρακάτω ευάλωτες κοινωνικές ομάδες:

 

  1. ΑΜΕΑ με αναπηρία από 80% και πάνω πλήρη απαλλαγή από τα τέλη, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 25.000 ευρώ.

 

  1. ΑΜΕΑ με αναπηρία έως και ποσοστό 79% και ετήσιο πραγματικό εισόδημα έως 30.000 ευρώ, 50% μείωση στα τέλη.

3.Πολύτεκνοι (όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3454/2006), με ετήσιο  οικογενειακό πραγματικό εισόδημα έως 20.000 ευρώ πλήρη απαλλαγή από τα τέλη.

4.Πολύτεκνοι (όπως αυτοί ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3454/2006), με ετήσιο  οικογενειακό πραγματικό εισόδημα        από 20.001 έως 30.000 ευρώ μείωση 50% στα τέλη.

  1. Άποροι με ετήσιο πραγματικό εισόδημα έως 8.000 ευρώ , μείωση 50% στα τέλη.

6.Τρίτεκνες οικογένειες, με ετήσιο έως 18.000 ευρώ, πλήρης απαλλαγή  από τα τέλη.

7.Τρίτεκνες οικογένειες, με ετήσιο εισόδημα από 18.001 έως 25.000 ευρώ, μείωση κατά 50% στα τέλη.

8.Μονογονεικές οικογένειες, με ετήσιο εισόδημα έως 12.000 ευρώ, πλήρης απαλλαγή από τα  τέλη.

  1. Μονογονεικές οικογένειες, με ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ μείωση κατά 50% στα τέλη.

10.Μακροχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως  8.000 ευρώ , πλήρη απαλλαγή από τα τέλη.

11.Μακροχρόνια άνεργοι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, με ετήσιο εισόδημα από 8.001 ευρώ έως 12.000 ευρώ , μείωση κατά 50% στα τέλη.

 

Τα δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία, κατατίθενται στο Τμήμα Ανταποδοτικών Τελών του Δήμου Κηφισιάς (Δημαρχείο Κηφισιάς: Μυρσίνης και Διονύσου τηλ 2132007100).

 

 

Facebook Comments