“Κοινωνία Παρούσα”: Προτάσεις για την καθαριότητα και τη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Κηφισιάς

Προτάσεις για την καθαριότητα και τη διαχείριση αποβλήτων στο Δήμο Κηφισιάς στην ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την Τετάρτη 18-11-20 

Τις προτάσεις της δημοτικής παράταξης «Κοινωνία Παρούσα στην Κηφισιά, Ν. Ερυθραία, Εκάλη» παρουσίασε η επικεφαλής και δημοτική σύμβουλος Αγγελική Παπάζογλου στην ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου που έγινε στις 18 Νοεμβρίου 2020 με θέμα την καθαριότητα του Δήμου Κηφισιάς.

Η κ. Παπάζογλου αναφέρθηκε αρχικά στην υφιστάμενη κατάσταση στον Δήμο επισημαίνοντας ότι το ζήτημα της καθαριότητας είναι εκρηκτικό και απασχολεί πάρα πολύ όλους τους δημότες, το δημοτικό συμβούλιο και τους ίδιους τους εργαζόμενους. «Θα πρέπει να απασχολεί και την Διοίκηση, πρωτίστως την αρμόδια Αντιδήμαρχο» σημείωσε. Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στην μεγάλη εναπόθεση κηπαίων σε δημόσιους χώρους μαζί με ογκώδη αντικείμενα, είδη οικοσκευής κλπ. Απ’ την άλλη, παρατηρείται το πρόβλημα έλλειψης κάδων σε συγκεκριμένες γειτονιές, των κατεστραμμένων και βρώμικων κάδων, των υπερχειλισμένων μπλε κάδων με κοινά σκουπίδια και όχι μόνο υλικά ανακύκλωσης κλπ. Πρόβλημα παρατηρείται και στους δρόμους όπως μετά την αποκομιδή των σκουπιδιών πολλά υπολείμματα σκουπιδιών, ακόμη και μάσκες και γάντια, μένουν εκτεθειμένα στους δρόμους και ο οδοκαθαρισμός είναι ελλιπής.

Όλη η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί είναι σαφές ότι δεν προσιδιάζει με ένα προάστιο με προφανώς υψηλά ανταποδοτικά τέλη. Πολλές φορές δίνει την αίσθηση ότι είτε γίνονται φιλότιμες προσπάθειες που δεν αποδίδουν, είτε ότι όλο το πράγμα κινείται μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας με τους δημότες να αισθάνονται εγκαταλειμμένοι. Ο Δήμος σήμερα προσπαθεί να κρατήσει μία εικόνα ευνομίας στο κέντρο της πόλης της Κηφισιάς, σε σημειακά μέρη στη Ν. Ερυθραία και στην Εκάλη αλλά παρουσιάζει εγγενείς αδυναμίες στις γειτονιές. Ενώ η λειτουργία των ραντεβού φαίνεται να μην αποδίδει.

Το θέμα της καθαριότητας ωστόσο αποκτά νέες διαστάσεις μέσα στις συνθήκες της πανδημίας που βιώνουμε: α) για το ίδιο το προσωπικό καθαριότητας που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και πρέπει να έχει διασφαλισμένα τα ατομικά μέσα προστασίας, την ανάλογη εκπαίδευση, την υποστήριξη της υγείας τους β) για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές στις εκπαιδευτικές μονάδες γ) για όλους τους πολίτες με απολυμάνσεις των δημόσιων χώρων/κτιρίων κλπ.

Το θέμα της καθαριότητας έχει ωστόσο και την περιβαλλοντική του διάσταση.

Με βάση τα ανωτέρω, οι προτάσεις που κατέθεσε η παράταξη βασίζονται σε 4 σημεία:

 • Όραμα για τον Δήμο Κηφισιάς ως πρότυπο πράσινο Δήμο
 • Σωστός προγραμματισμός και μελέτες για μία σύγχρονη Υπηρεσία Καθαριότητας
 • Επενδύσεις και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων
 • Ενημέρωση, εκπαίδευση, εμπλοκή των πολιτών

Αλλά και στις εξής αρχές:

 • Όχι σε μονάδες καύσης οι οποίες θα δεσμεύσουν τη χώρα σε μία ξεπερασμένη ευρωπαϊκή πρακτική.
 • Όχι σε υπερδιαστασιολογημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριμμάτων με ιδιωτικά κεφάλαια οι οποίες δεν συνάδουν με τους στόχους της πρόληψης, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης και υποθηκεύουν τα δημοτικά τέλη αυξάνοντας τα κόστη που πληρώνουν οι πολίτες για δεκαετίες.
 • Ναι στην διαχείριση της ανακύκλωσης από τους ίδιους τους Δήμους ώστε να ωφελούνται οικονομικά σε κλίμακα μικρής ομάδας όμορων δήμων.
 • Ταχύτερη εφαρμογή της Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) για τα 4 ρεύματα στους Δήμους με παροχή εξοπλισμού από τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης και καθολική εφαρμογή της χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και χωριστή συλλογή (καφέ κάδος) και για επιχειρήσεις και για νοικοκυριά.

Με βάση αυτό το σκεπτικό κατατέθηκαν οι εξής προτάσεις:

 1. Προγραμματισμός και εκπόνηση μίας σύγχρονης μελέτης καλύτερης αξιοποίησης και λειτουργίας της Υπηρεσίας Καθαριότητας με ροές εργασιών, διασφάλισης πόρων μέσα από συμπληρωματικές δράσεις ανακύκλωσης και ενεργειακής εξοικονόμησης (ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, ενεργειακές κοινότητες κλπ), καλύτερης και αποδοτικότερης παροχής της υπηρεσίας στους δημότες με αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Εκσυγχρονισμός, συντήρηση του στόλου των απορριμματοφόρων αλλά και των μέσων αποκομιδής (κάδοι). Ορθολογική ανάπτυξη της υπηρεσίας για την ανταπόκριση στις ιδιαίτερες και μεγάλες ανάγκες. Χρειάζεται σχέδιο και όχι αποσπασματικές και εμβαλωματικές λύσεις.
 2. Έκδοση νέας εφαρμόσιμης κανονιστικής απόφασης για την καθαριότητα, που θα ρυθμίζει το θέμα, ώστε η Υπηρεσία Καθαριότητας να μπορεί να ανταποκριθεί στο έργο της προς όφελος του κοινωνικού συνόλου και στην οποία θα περιλαμβάνεται πρόβλεψη για ελέγχους και πρόστιμα για τυχόν παραβάσεις που θα εισπράττονται.
 3. Παροχή κινήτρων στους δημότες για την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων τους.
 4. Υλοποίηση Προγράμματος Ενημέρωσης Δημοτών, τοπικών φορέων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών και συνεχής συνεργασία που θα εξειδικεύει, δράσεις, εργαλεία και δείκτες όπως και σαφές χρονοδιάγραμμα δράσεων.
 5. Συστημικές παρεμβάσεις: Μετεγκατάσταση του Αμαξοστασίου του Δήμου και αδειοδότηση του ΣΜΑ ή αναζήτηση νέου χώρου. Υπάρχει νομοθετική πρόβλεψη και σχετική πρόσκληση χρηματοδότησης.
 6. Συνεργασία με τα Κοινοτικά Συμβούλια που έχουν καλύτερη εικόνα των επιμέρους πόλεων του Δήμου και της καθημερινότητας των πολιτών.
 7. Εκπόνηση Οδικού Χάρτη Οικονομικού και Χρονικού Προγραμματισμού ως προς την υλοποίηση του Επικαιροποιημένου Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και θέσπιση διαπαραταξιακής Επιτροπής Παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης του οδικού χάρτη Οικονομικού και Χρονικού Προγραμματισμού ως προς την υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου.
 8. Διεκδίκηση της απορρόφησης χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα και από προγράμματα δημοσίων επενδύσεων.
 9. Ενίσχυση της Κομποστοποίησης πέρα από την εφαρμογή της χωριστής συλλογής με τους καφέ κάδους να υπάρξει δαπάνη για εθελοντικό πρόγραμμα ανάπτυξης δικτύου οικιακών κομποστοποιητών, αλλά και κομποστοποιητών γειτονιάς. Για τα πράσινα απόβλητα/ τα κλαδέματα υπάρχει η δυνατότητα να δημιουργηθεί χωριστό πρόγραμμα συλλογής και επεξεργασίας με κλαδοτεμαχιστή και το πριονίδι να κατευθύνεται σε μονάδες παραγωγής εδαφοβελτιωτικού ή πέλετ. Αυτό που σήμερα φαντάζει με το μεγάλο θέμα στην καθαριότητα με τη σωστή διαχείριση όχι μόνο θα λυθεί αλλά ο Δήμος μπορεί να το μετατρέψει σε συγκριτικό πλεονέκτημα και να του αποφέρει πόρους.
 10. Κατασκευή Πράσινου Σημείου και Γωνιών Ανακύκλωσης όπου θα γίνεται συλλογή και διαχείριση κυρίως ανακυκλώσιμων συσκευασιών, ενώ στο ίδιο σημείο θα συγκεντρώνονται και οι ποσότητες που θα προκύπτουν από επιχειρήσεις του Δήμου.

Κηφισιά, 19-11-20                                                                   Γραφείο Τύπου

Facebook Comments