Ψηφίστηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κηφισιάς

dimarhio-3-1-1-1-1-1-1-1Σε 22 περίπου εκατομμύρια  ευρώ ανέρχεται το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κηφισιάς, που εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο, στην συνεδρίαση της Τετάρτης 23 Νοεμβρίου 2016. Πρόκειται για έργα και παρεμβάσεις και στις τρεις δημοτικές κοινότητες Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας, Εκάλης.

Όπως εξήγησε ο Δήμαρχος Κηφισιάς Γιώργος Θωμάκος της κατάρτισης του Τεχνικού Προγράμματος προηγήθηκαν οι Συνοικιακές Συνελεύσεις οι οποίες βοήθησαν στην αξιολόγηση των αναγκών των έργων σε κάθε γειτονιά του Δήμου μας αλλά και οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης.

Βασική κατεύθυνση του νέου Τεχνικού προγράμματος είναι η κατασκευή έργων που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα περιλαμβάνονται μελέτες και έργα σε δύο κατηγορίες, αυτά που είναι συνεχιζόμενα από προηγούμενα έτη και αυτά που εμφανίζονται ως νέα για πρώτη φορά.

Σημαντική θέση έχουν εύλογα τα έργα που αφορούν Διανοίξεις, Ασφαλτοστρώσεις και κατασκευές/συντηρήσεις πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων καθώς επίσης και έργα κατασκευής Αγωγών Ακαθάρτων και Κατασκευές Εξωτερικών Διακλαδώσεων, δηλαδή συνδέσεων στο αποχετευτικό δίκτυο.

Τα δίκτυα ομβρίων αποτελούν  επίσης προτεραιότητα, τόσο ως μελέτες όσο και ως έργα για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων στο Δήμο μας.

Η επισκευή /συντήρηση σχολικών και δημοτικών κτιρίων είναι πάγια ανάγκη που επίσης καλύπτεται στο πρόγραμμα των παλαιών και των νέων έργων.

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Κηφισιάς έχουν ενσωματωθεί και τα έργα του Συμμετοχικού Προϋπολογισμού που ανέρχονται σε 330.000 ευρώ και αφορούν έργα και παρεμβάσεις μικρής ή μεσαίας κλίμακας που αποφάσισαν οι πολίτες  με άμεσα δημοκρατικό τρόπο για δεύτερη χρονιά στο Δήμο Κηφισιάς.

Facebook Comments