Προληπτικές απολυμάνσεις σε σχολικά κτήρια του Δήμου Κηφισιάς

Πραγματοποιήθηκαν προληπτικές απολυμάνσεις σε σχολικά κτήρια της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον Δήμο Κηφισιάς, την προηγούμενη εβδομάδα. Τις απολυμάνσεις έκανε πιστοποιημένη εταιρεία με εξειδικευμένο προσωπικό, τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και με τη χρήση ειδικών σκευασμάτων, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ.

Facebook Comments