Αιτήσεις για την προετοιμασία στα Πρότυπα και Πειραματικά Δημόσια Γυμνάσια Δήμου Κηφισιάς

99

Για πρώτη φορά στον Δήμο Κηφισιάς, θα πραγματοποιηθεί τμήμα προετοιμασίας των παιδιών που φοιτούν στη ΣΤ Δημοτικού, για την εισαγωγή τους στα Πρότυπα και Πειραματικά Δημόσια Γυμνάσια.

Μια πρωτοβουλία της προέδρου της ΔΕΠ  Κατερίνας Καραλή και μελών της Ένωσης Γονέων Κηφισιάς.

Περισσότερες πληροφορίες:

Γραφείο Παιδείας

Εμ.Μπενάκη 3, 1ος όροφος

τηλ.: 2132007256 και 2132007270 

Α Ι Τ Η Σ Η

Εγγραφής στην Προετοιμασία των μαθητών της Στ΄τάξης

Προς: Τμήμα Παιδείας Δήμου Κηφισιάς

Όνομα παιδιού:………………………………………………………..

Επίθετο παιδιού:…………………………………………………………

Ονομ/μο γονέα:…………………………………………………………

Τηλ. …………………………………………….

Mail:………………………………………………………

Σχολείο:……………………………………….

ΚΗΦΙΣΙΑ ……/……./2019 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΓΟΝΕΑ

……………………………………

Facebook Comments