«Χάρτα Δικαιωμάτων των Αστέγων»

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κηφισιάς κατά τη συνεδρίαση του, την Τετάρτη 25/11/2020, ενέκρινε ομόφωνα μετά από εισήγηση του Δημάρχου Κηφισιάς Γιώργου Θωμάκου την υπογραφή της «Χάρτας Δικαιωμάτων των Αστέγων». Η Χάρτα αποτελεί μια αποτύπωση των βασικών δικαιωμάτων των αστέγων και προωθεί  ενέργειες και δράσεις στο πεδίο της φιλοξενίας και της υποστήριξης τους. Με την υπογραφή της Χάρτας ενισχύεται η δράση της FEANTSA, της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας των οργανώσεων που ασχολούνται με την καταπολέμηση της αστεγίας και την προώθηση του δικαιώματος της στέγης στις χώρες της Ευρώπης. Τη «Χάρτα Δικαιωμάτων των Αστέγων» έχουν ήδη συνυπογράψει αρκετές πόλεις από διάφορες χώρες της Ευρώπης, ενώ στην χώρα μας έχουν αναλάβει κοινή πρωτοβουλία για την προώθηση της, η Κεντρική Ένωση ∆ήμων Ελλάδος και η γενική γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Facebook Comments