Ανύψωση φρεατίων σε Κηφισιά, Νέα Ερυθραία και Εκάλη

Ολοκληρώνεται η εκτέλεση του έργου Ανύψωση φρεατίων αγωγών επί των οδοστρωμάτων του Δημοτικού Οδικού Δικτύου, βάσει μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας.
Στόχος του έργου είναι η ανύψωση της στάθμης φρεατίων ομβρίων και ακαθάρτων, τα οποία έχουν διαπιστωθεί σε χαμηλότερο υψόμετρο σε σχέση με αυτό του οδοστρώματος. Αρκετές φορές οι οδηγοί αντιλαμβάνονται αυτή την υψομετρική διαφορά ως λακούβα στο δρόμο.
Με την ανύψωση των φρεατίων επιτυγχάνεται η ασφαλής διέλευση οχημάτων και πεζών, καθώς η στάθμη του δρόμου ευθυγραμμίζεται με το ύψος των φρεατίων.
Οι παρεμβάσεις με το έργο «Ανύψωση φρεατίων» πραγματοποιήθηκαν σε φρεάτια μεγάλων τμημάτων οδών σε Κηφισιά Νέα Ερυθραία και Εκάλη.
Facebook Comments