Συνεδριάζει την Δευτέρα το Κοινοτικό Συμβούλιο Ν. Ερυθραίας

 

Συνεδριάζει την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου  στις 20:00 το Κοινοτικό Συμβούλιο Ν. Ερυθραίας  στο κτίριο της Αθανασίου Διάκου 31, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

      Α. Επικύρωση πρακτικών.

      Β. Ενημέρωση Συμβουλίου.

      Γ. Τακτικά Θέματα.

 

 

  1. Επικύρωση Πρακτικών

 

  1. Εισήγηση επί της προσφυγής του κ. ΒΕΛΑΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ κατά της υπ’ αριθμ. 32/2016 απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς.

 

  1. Εισήγηση επί της προσφυγής της εταιρείας «Ε. ΨΑΡΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» κατά της υπ’ αριθμ. 27/2016 απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς.

 

  1. Εισήγηση επί της προσφυγής της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ» κατά της υπ’ αριθμ. 34/2016 απόφασης του Συμβουλίου Δημοτικής Ενότητας Ν. Ερυθραίας του Δήμου Κηφισιάς.

 

  1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.), (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ – ΠΟΔΙΩΝ), επί της οδού ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 127 & ΕΚΑΛΗΣ, στο Ο.Τ.303, στη Δ.Ε. Ν. Ερυθραίας, στην κ. ΤΑΣΣΟΥ ΠΑΡΕΑΝΑ – ΑΝΝΑ».

 

  1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ, επί της οδού Λ. ΘΗΣΕΩΣ 23 και ΚΡΙΝΩΝ 2, στη περιοχή Β εκτός σχεδίου και εντός του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου, στη Δ.Ε. Ν. Ερυθραίας, στην υπό σύσταση εταιρεία ΚΑΣΤΡΙΤΣΑ Α.Ε. με δ.τ. «PETIT PARIS ΕΚΑΛΗΣ».

 

  1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Καφενείο) – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ (Εστιατόριο), επί της οδού Αναξαγόρα 26 και Πλατεία Ν. Πλαστήρα, στο Ο.Τ.11, στη Δ.Ε. Ν. Ερυθραίας, στον κ. ΚΟΝΤΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ»

 

  1. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Κ.Π.Υ.Υ.Ε.), (ΚΟΥΡΕΙΟ), επί της οδού ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 22, στο Ο.Τ.78, στη Δ.Ε. Ν. Ερυθραίας, στον κ. ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ».

 

Facebook Comments