Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας (ΠΠ) Δήμου Κηφισιάς

Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας (ΠΠ)                   

Δήμου Κηφισιάς με αντικείμενο “Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για

την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική

περίοδο 2016”.

Η πρόσκληση:

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                            Κηφισιά, 24-05-2016.

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                           Αρ. Πρωτ. 2211.

ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Tμ. Πολιτικής Προστασίας

Πλατεία Κένεντυ                                                                ΠΡΟΣ: Όπως εμφαίνεται στον Πίνακα

14578, Εκάλη                                                                                  Αποδεκτών.

Πληρ: Ι. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Τηλ: 2132140211

Fax: 2132140230                                                                ΚΟΙΝ: Όπως εμφαίνεται στον Πίνακα

Email: [email protected]                                             Αποδεκτών.

 

 

Θέμα: Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (ΣΤΟ) Πολιτικής Προστασίας (ΠΠ)                      

            Δήμου Κηφισιάς με αντικείμενο “Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για

            την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την αντιπυρική

            περίοδο 2016”.

Σχετ: α). Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας με την Συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”.

           β). Ν. 3013 “Αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις.”

           γ).Το με Αρ. Πρωτ. 2648/08-04-2016 έγγραφο της ΓΓΠΠ με θέμα “Σχεδιασμός και

           δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών 

           πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο 2016” που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα

            της.

           δ). Το με Αρ. Πρωτ. 77516/21-04-2016 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής

            Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.

           ε). Το με Αρ. Πρωτ. 66568/06-04-2016 έγγραφο της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής 

           Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής.

           στ). Το με Αρ. Πρωτ. 2934/06-05-2015 έγγραφο της ΓΓΠΠ με θέμα “Κατευθυντήριες 

           οδηγίες για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από

           εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών” που είναι

           ανηρτημένο στην ιστοσελίδα της.

 

  1. Το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κηφισιάς σας καλεί να προσέλθετε την Τετάρτη 01 Ιουνίου 2016 και ώρα 10.00 στην αίθουσα “Σ. Βόλκος” στο Δημαρχειακό Μέγαρο Κηφισιάς (Μυρσίνης και Διονύσου, ΤΚ 14562, Κηφισιά) προκειμένου να συμμετάσχετε στην αναβληθείσα συνεδρίαση του ΣΤΟ ΠΠ  του Δήμου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα ακόλουθα:

 

1.1. Εκτέλεση προγραμμάτων προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης για την μείωση του κινδύνου, σε περιοχές ιδιαίτερης προστασίας (άλση, πάρκα, κατασκηνώσεις).

 

1.2. Απομάκρυνση των υπολειμμάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες χώρους κατοικιών και οικοπεδικές εκτάσεις.

 

1.3. Εκτέλεση έργων και εργασιών προληπτικού καθαρισμού της βλάστησης από τους Δήμους καθ’ υπόδειξη και σε συνεργασία με τις κατά τόπους Δασικές Υπηρεσίες κυρίως στην ζώνη μίξης δασών-πόλεων και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των πολεοδομικών τους συγκροτημάτων.

 

                     1.4. Έλεγχος της κατάστασης και καλής λειτουργίας των πυροσβεστικών υδροστομίων που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κηφισιάς.

 

                     1.5. Μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας κατά της ημέρες υψηλής επικινδυνότητας βάσει του ημερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδεται από την ΓΓΠΠ.  

 

                     1.6. Ετοιμότητα δυναμικού και μέσων για διάθεση προς υποβοήθηση του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή δασικών πυρκαγιών στα πλαίσια εφαρμογής του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών.

 

1.7. Λήψη μέτρων για την οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών για λόγους προστασίας από εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών.

 

1.8. Διασφάλιση της επικοινωνίας μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και οργάνων σε επίπεδο Δήμου για την απρόσκοπτη ροή πληροφοριών.

 

  1.  Με την προσέλευσή σας, θερμά σας παρακαλούμε όπως προσκομίσετε ένα συνοπτικό κείμενο (περίπου μιάς σελίδας ) στο οποίο και θα θέλαμε να περιγράφετε την σχεδιαστική προσέγγιση του φορέα τον οποίο εκπροσωπείται σχετικά με την ενέργειές του κατά την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς και την συνεργασία του με τον Δήμο Κηφισιάς για την καταστολή της σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο γ). σχετικό.

 

  1. Κλείνοντας θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε πως παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση ή πληροφορία.

 

 

 

-Ο-                                                                                           -Ο-

            ΣΥΝΤΑΞΑΣ                                           ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

                                                                                 ΕΚΑΛΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ                                   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΙΑΝΟΣ

     ΔΕ Διοικητικού με βαθμό Ε’                                       Δημοτικός Σύμβουλος Κηφισιάς

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

-Δασαρχείο Πεντέλης.

-ΑΤΤ Κηφισιάς.

-9ος Πυροσβεστικός Σταθμός.

-Τμήμα Τροχαίας Κηφισιάς.

-306 Ε.Β.

-Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας Περιφέρειας Αττικής.

-Προϊστάμενο Κλιμακίου Τακτικής Ανταπόκρισης Πολιτικής Προστασίας Δήμου Κηφισιάς.

-Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Κηφισιάς.

-Διεύθυνση Περιβάλλοντος Δήμου Κηφισιάς.

-Ομάδα Εθελοντών Διασωστών Εκάλης.

-Εθελοντική Ομάδα ΠΡΟΤΕΚΤΑ Κηφισιάς.

-Τοπικό Συμβούλιο Κηφισιάς.

-Τοπικό Συμβούλιο Ν. Ερυθραίας.

-ΤοπικόΣυμβούλιο Εκάλης.

-Αντιδήμαρχο κ. Καυγαλάκη.

-Δημοτικό Σύμβουλο κ. Βάρσο.

-ΣΠΑΠ.

Facebook Comments