Εκπαιδευτική συνάντηση για τον εθελοντισμό στην Κηφισιά

Με την συμμετοχή 21 υπαλλήλων (16 γυναικών και 05 ανδρών) από όλες σχεδόν τις Διευθύνσεις του Δήμου, πραγματοποιήθηκε, την 16-05-2016 στο Δημαρχιακό Μέγαρο Κηφισιάς Εκπαιδευτική-Ενημερωτική Συνάντηση με αντικείμενο, “Εθελοντισμός Πολιτικής Προστασίας.” 

Η εν λόγω εκπαιδευτική δραστηριότητα, που αποσκοπούσε, στην προώθηση της αξίας του Εθελοντισμού στο τομέα της Πολιτικής Προστασίας, καθώς και στην βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού των ενεργειών μεταξύ των υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων, ήταν αποτέλεσμα  συνεργασίας του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κηφισιάς  και της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, είχε ως Εισηγήτρια-Συντονίστρια την υπάλληλο της Περιφέρειας Αττικής κα Ιωάννα Σαρλή  (Γεωλόγο, MSc) και περιλάμβανε τις εξής θεματικές υποενότητες:

 

1)      Είδη εκτάκτων αναγκών – Καταστροφών.

2)     Οι επιπτώσεις των καταστροφών στην λειτουργία της κοινωνίας.

3)     Ορισμός Εθελοντισμού – ιδεολογικό πλαίσιο.

4)     Βασική νομοθεσία για τον εθελοντισμό Πολιτικής Προστασίας (ΠΠ).

5)     Προσδιορισμός  κύριων τομέων συμβολής εθελοντικών δράσεων στην ΠΠ.

6)     Εθελοντικές δράσεις σε σχέση με τον χρόνο εκδήλωσης της έκτακτης ανάγκης.

7)     Οφέλη της εθελοντικής προσφοράς.

8)     Δυσκολίες – Προβλήματα.

9)     Προτάσεις βελτίωσης.

10)   Σύνοψη –  Συμπεράσματα.

 

 

Κατά την διάρκεια της δραστηριότητας προσήλθαν ο Δήμαρχος Κηφισιάς κος Γεώργιος Θωμάκος και ο Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Εκάλης και Πολιτικής Προστασίας κος Δημήτριος Λιανός, οι οποίοι, αφού ευχαρίστησαν τους παριστάμενους για την συμμετοχή τους, επεσήμαναν την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης για την επίτευξη αποτελεσματικής Πολιτικής Προστασίας στην υπηρεσία των κατοίκων και δεσμεύθηκαν για την συστηματική υλοποίηση και άλλων τέτοιων δράσεων στο άμεσο μέλλον.

Facebook Comments