Ανακοίνωση για εγγραφές για τους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Δ/νση: Εμμ.Μπενάκη 3, 1ος όροφος
Πληροφορίες: Περάκη Μαρία – Σδόγκου Κωνσταντίνα
Τηλ.2132007242-243
e-mail: [email protected], [email protected] ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
Δ/νση: Ν.Πλαστήρα 14, 1ος όροφος
Πληροφορίες: Κώτη Κατερίνα
Τηλ.2132007626 – 613
e-mail: [email protected]
Λαμβάνοντας υπόψη τον Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών του Δήμου Κηφισιάς (Απόφαση Δ.Σ 201/2015), σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφής/επανεγγραφής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από 1 Ιουνίου έως 21 Ιουνίου 2016, για τους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς στο Γραφείο των Παιδικών Σταθμών (Εμμ.Μπενάκη 3, 1οςόροφος) ενώ για τους Παιδικούς-Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δημοτικής Ενότητας Ν.Ερυθραίας στο Δημοτικό Κατάστημα Ν.Ερυθραίας (Ν.Πλαστήρα&Ελ.Βενιζέλου, 1ος όροφος)από τις 9.00 έως τις 14.00.

Έντυπες αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορείτε να παραλαμβάνετε και από τους κατά τόπους Σταθμούς ή από τα γραφεία των Παιδικών Σταθμών.

Οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι στους Παιδικούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.
Δ.Ε. Κηφισιάς
Γιάννης Παντελεάκης Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας
Κλεοπάτρα Χατζοπούλου

Facebook Comments