Ομιλία με θέμα «Αστικές Πυρκαγιές» στο Διόνυσο

ÐÕÑÃÏÓ-ÌåãÜëç äáóéêÞ ðõñêáãéÜ óôï äÜóïò ôçò ÓôñïöõëéÜò (ÊïõíïõðåëÜêé) óôá üñéá Çëåßáò êáé Á÷áÀáò. 21/07/2015.(EUROKINISSI-ÃéÜííçò Óðõñïýíçò/Ilialive.gr)

Ο Σύλλογος Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Διονύσου, διοργανώνει  ομιλία – εκπαίδευση με θέμα « Αστικές Πυρκαγιές », η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα ημέρα Τετάρτη 30 Νοεμβρίου στις  16.00 στο χώρο του Πολιτιστικού κέντρου Δημοτικής Ενότητας Διονύσου οδός Πλαστήρα 50 στο Διόνυσο. Οι καιρικές συνθήκες βέβαια δεν είναι και οι καλύτερες , όμως είναι χρήσιμα αυτά που θα ειπωθούν.
Facebook Comments