Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου την Τρίτη 11/9

Δήμος-Διονυσου1-1-1-1-1-2-1-1-2

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  11 Σεπτεμβρίου  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΘΕΜΑ 1ο:
«Συζήτηση επί αιτήματος δημοτών για οδοφωτισμό Δ.Κ. Σταμάτας (αρ. πρωτ. 27601/29-8-18)».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 2ο:
Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ 22479/26-07-2018 συμβάσης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για την “ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ & ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” ΑΔΑΜ: 17SYMV001755965)

ΘΕΜΑ 3ο:
Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ 22485/26-07-2017 συμβάσης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για την «Ανάθεση Υπηρεσίας για την Προμήθεια Χλωριωτών (Αντλιοστασίων και Δεξαμενών) και Υπηρεσίας Συντήρησης ”ΑΔΑΜ: 17SYMV001797842)

ΘΕΜΑ 4ο:
«Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Β ́ τριμήνου οικονομικού έτους 2018».

ΘΕΜΑ 5ο:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΨΙΛΩΣΗ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ» ΔΥΝΑΜΕΙ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 21888/2-7- 20128501 προμήθειας υπηρεσιών ταφών εκταφών στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων. Ανάδοχος : Χριστοδούλου Κων/νος
(αρ.πρωτ.27161/23-8-18)

ΘΕΜΑ 7ο:
Διαβίβαση για την έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για την προμήθεια υπηρεσιών ταφών εκταφών στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Κοινοτήτων.
Ανάδοχος : Χριστοδούλου Κών/νος (αρ.πρωτ. 27246/24-8-18)

ΘΕΜΑ 8ο:
Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τη μεταφορά πολιτών για συμμετοχή σε εκπαιδευτικές & αθλητικές εκδηλώσεις. Ανάδοχος : Δ & Α Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε.

ΘΕΜΑ 9ο:
Διαβίβαση για την έγκριση πρωτόκολλων οριστικής παραλαβής τμημάτων των υπηρεσιών για τo καθαρισμό των δημοτικών κτηρίων, Ανάδοχος :ΥΑΔΕΣ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 10ο:
«ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσιών τεχνικού εργασίας για δύο έτη».

ΘΕΜΑ 11ο:
« ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Αποκατάσταση Πυλώνα Φωτισμού λόγω Ζημιάς και Προμήθεια και Eγκατάσταση Νέων Φωτιστικών Προβολέων στους ιστούς του Δημοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου της Δ.Ε. Σταμάτας ».

ΘΕΜΑ 12ο:
«ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών κτιρίων & Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου ».

ΘΕΜΑ 13ο:
«ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Ξύλινων Κατασκευών κτιρίων & Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου ».

ΘΕΜΑ 14ο:
«ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Υπηρεσίες Συντήρησης Οικοδομικών Κατασκευών κτιρίων & Κοινόχρηστων Υποδομών του Δήμου».

ΘΕΜΑ 15ο:
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση Ανελκυστήρων Δημοτικών Κτιρίων».

ΘΕΜΑ 16ο:
«ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Μικροβιολογικός και χημικός έλεγχος νερού».

ΘΕΜΑ 17ο:
«ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Εργασίες περίθαλψης αδέσποτων ζώων συντροφιάς».

ΘΕΜΑ 18ο:
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την εκτέλεση του μουσικού προγράμματος και την επιμέλεια ορχήστρας παραδοσιακής μουσικής, για τη συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Κέντρο Λαϊκού Πολιτισμού “Χορεύρεσις” την Κυριακή 17 και Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018».

ΘΕΜΑ 19ο:
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την επιμέλεια, παραγωγή και εκτέλεση της εκδήλωσης των “Αποστόλων Πέτρου και Παύλου” την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Άνοιξη».

ΘΕΜΑ 20ο:
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας XEROX».

ΘΕΜΑ 21ο:
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων μάρκας KONICA MINOLTA».

ΘΕΜΑ 22ο:
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «για την μίσθωση και τοποθέτηση χημικών τουαλετών στους χώρους πολιτιστικών, αθλητικών εκδηλώσεων & αθλητικών εγκαταστάσεων, του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 23ο:
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “SUMMER CAMP ΔΙΟΝΥΣΟΥ 2018″».

ΘΕΜΑ 24ο:
ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – Smart and Green Cities».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 25ο:
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ (ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ) ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΑΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

ΘΕΜΑ 26ο:
Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για την αποζημίωση της κας Κουτσαντώνη Μαρίας.

ΘΕΜΑ 27ο:
Εξειδίκευση Πίστωσης εγγεγραμμένης στον Κ.Α 00.6492 ο.ε. 2018 με Τίτλο <Δικαστικά Έξοδα Εκτέλεσης Δικαστικών Αποφάσεων ή Συμβιβαστικών Πράξεων> για την αποζημίωση του κ. Μανούρη Αθανασίου.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 28ο:
Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 29ο:
Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή και συντήρηση μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δ. Διονύσου σχολικού έτους 2017».

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου την Τρίτη 20/3

Δήμος-Διονυσου1-1-1-1-1-2-1-1Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  20 Μαρτίου  του  2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ 1ο: «Αδυναμία εκτέλεσης του καθαρισμού των εσωτερικών χώρων των δημοτικών
κτιρίων και υαλοπινάκων τους με ίδια μέσα και έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) για
την ανάθεση της καθαριότητάς τους».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς
Θρυμματισμένων Κλαδιών Έτους 2018».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Πλυσίματος
Κάδων Έτους 2018».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Καθαρισμού
και Κοπής Υψηλών – Επικίνδυνων Δένδρων Έτους 2018».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Καθαρισμού
Οικοπέδων και Κοινοχρήστων Χώρων για Πυροπροστασία Έτους 2018».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς
Ογκωδών Απορριμμάτων Έτους 2018».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας (Εργασίας)
Οδοκαθαρισμού & Συντήρησης Καθαριότητας (Οδών, Πλατειών κλ Κοινοχρήστων
Χώρων των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου) Έτους 2018».

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας και Συντήρησης Κάδων
Μηχανικής Αποκομιδής Απορριμμάτων.
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Αναλώσιμων Υλικών
Λειτουργίας (Συνεργείων και Οδοκαθαρισμού) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Εκπαίδευσης
Εργατοτεχνικού Προσωπικού Διεύθυνσης Περιβάλλοντος.
ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσιών Συντήρησης
Υποδομών και Αναβάθμισης Περιβάλλοντος
ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Yλικών και Εξοπλισμού
που αφορούν σε ανάγκες του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών Υλικών και Υπηρεσιών
που αφορούν στις Ανάγκες του Γραφείου Κίνησης
ΘΕΜΑ 14ο:«Διαγραφές βεβαιωτικών καταλόγων προστίμων Καθαρισμού Καθαριότητας».
ΘΕΜΑ 15ο: Εισήγηση για έγκριση αποφάσεων συμβουλίων Δημοτικών Κοινοτήτων».
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών συμβούλου
για την υπηρεσία με τίτλο: «Ηλεκτρονική διαδραστική πλατφόρμα προγραμματισμού,
οργάνωσης, παρακολούθησης, ελέγχου των δράσεων του Δήμου και αξιολόγησης αυτών
από τους πολίτες του Δήμου».
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για
δαπάνες Εθνικών Εορτών και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων».
ΘΕΜΑ 18ο: Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 103 παρ..4 Ν.
3852/2010) με την επωνυμία “ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.”
ΘΕΜΑ 19ο: Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 103 παρ..4 Ν.
3852/2010) με την επωνυμία “ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.”
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Βιβλιοθηκών για τη
Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας στολών Παιδικής
Χορωδίας του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση
πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία του
προγράμματος “Summer Camp Διονύσου 2018” στον Δήμο Διονύσου».
ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση εκπαιδευτικού προσωπικού Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου
κατά το σχολικό έτος 2017-2018».
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για τις
θεατρικές παραστάσεις της θεατρικής ομάδας Αγ. Στεφάνου Δήμου Διονύσου για το έτος
2018».
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για τις
θεατρικές παραστάσεις της θεατρικής ομάδας Άνοιξης Δήμου Διονύσου για το έτος
2018».
ΘΕΜΑ 26ο: Α. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ –
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
Β. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.
ΘΕΜΑ 27ο:Έγκριση (αναγκαιότητα) ανάθεσης σε ορκωτό λογιστή του ελέγχου της
οικονομικής διαχείρισης χρήσης 2013 των Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία:α)Σχολική Επιτροπή
σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ και β) Σχολική
Επιτροπή σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση της αριθμ. 18/13-12-2017 απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού
Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «Έγκριση
προϋπολογισμού ο.ε 2018».
ΘΕΜΑ 29ο: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού
Δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2018».

ΘΕΜΑ 30ο:«Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με τρίμηνες συμβάσεις για την
αντιμετώπιση εποχικών αναγκών στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας έτους
2018».
ΘΕΜΑ 31ο: Σύσταση Προσωρινών Προσωποπαγών Θέσεων με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατόπιν της 2354/2015 Απόφασης του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών και της υπ’ αριθμ. 41/20-02-2017 Απόφασης Οικονομικής
Επιτροπής με θέμα: “Παραίτηση από ένδικα μέσα”.
ΘΕΜΑ 32ο: «Ανάγκη κάλυψης θέσεων στο Δήμο Διονύσου για τις περιπτώσεις
επιτυχόντων οι οποίοι περιλαμβάνονται σε οριστικούς πίνακες διοριστέων που
δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. από 01-01-2009 έως 31-12-2015».
ΘΕΜΑ 33ο: «Προγραμματισμός πρόσληψης ενός υπαλλήλου ελεγκτή ιατρού, με
σύμβαση μίσθωσης έργου, έτους 2018».
ΘΕΜΑ 34ο:«Έγκριση συμμετοχής του προσωπικού του Δήμου Διονύσου σε εκπαιδευτικά
σεμινάρια».
ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας “Περίθαλψη και φιλοξενία
αδέσποτων ζώων Δήμου Διονύσου ”
ΘΕΜΑ 36ο: «Συγκρότηση επιτροπής του Δ.Σ για θέματα έγκρισης πρωτοκόλλων
οριστικής παραλαβής υπηρεσιών και προμηθειών ».
ΘΕΜΑ 37ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΥΠΝΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
– Smart and GreenCities».
ΘΕΜΑ 38ο: «ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΠΑΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ
ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΔΩΝ
ΧΩΡΙΚΟΤΗΤΑΣ 10Μ3: ALRHA GREEN A.B.E.E.
ΘΕΜΑ 39ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ανάθεση Προμήθειας Υπηρεσίας αποφράξεις αγωγών ομβρίων».
ΘΕΜΑ 40ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ανάθεση Υπηρεσιών για την συντήρηση και Επισκευή Αθλητικού
Εξοπλισμού Γυμναστηρίου Αγίου Στεφάνου ».
ΘΕΜΑ 41ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Μαγνητοφώνηση Απομαγνητοφώνηση Πρακτικών Δημοτικού Συμβουλίου
Οικονομικής Επιτροπής -Επιτροπή Ποιότητα Ζωής – Βιβλιοδεσία Επίσημων Πρακτικών» .
ΘΕΜΑ 42ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «καθαρισμού (αποψίλωσης) οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για
πυροπροστασία (ποσού 44.150,20€, συμπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ)».
ΘΕΜΑ 43ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών Δήμου και Υποσταθμός Μέσης
Τάσης Αντλιοστασίου Δ.Ε Διονύσου».
ΘΕΜΑ 44ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Συντήρηση και προμήθεια αναλωσίμων φωτοτυπικών μηχανημάτων
μάρκας XEROX».
ΘΕΜΑ 45ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Παροχή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ».
ΘΕΜΑ 46ο: ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ του τμήματος για «Υπηρεσίες Περίθαλψης αδέσποτων ζωών».
ΘΕΜΑ 47ο: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ηχητική και φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου ».
ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση χρονικής παράτασης (μη ουσιώδηs τροποποίηση) της υπ’ άριθμ
6212/03-03-2017 συμβάσης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016,

για την «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ” ΑΔΑΜ: 17SYMV005870630)».
ΘΕΜΑ 49ο: «Ενσωμάτωση στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου
Διονύσου ο.ε. 2018 του Ο.Π.Δ. του ΝΠΔΔ Δήμου Διονύσου Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ, μετά την ένταξή του στο Μητρώο Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης (σχετικό το αριθ. πρωτ. 216/2-1-2018 έγγραφο του Υπουργείου
Εσωτερικών».
ΘΕΜΑ 50ο: «Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής
υπηρεσιών».
ΘΕΜΑ 51ο: «Έγκριση αναγκαιότητας για την προμήθεια αναλωσίμων για τους νέους
εκτυπωτές του Δήμου Διονύσου».

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου την Τρίτη 24/10

Δήμος-Διονυσου1-1-1-1-1-2Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  24 Οκτωβρίου του  2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης:
«Έγκριση Απολογισμού και Ισολογισμού Δήμου Διονύσου οικ. έτους 2015».

Λίγο αργότερα θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΘΕΜΑ 1ο: «Ένταξη του Δήμου στο Δίκτυο Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση της αριθμ. 13/21-9-2017 απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Οίκου
Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «1η Αναμόρφωση
Προϋπολογισμού Οίκου Ευγηρίας Θ κ Δ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ έτους 2017».
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της αριθμ. 14/21-9-2017 απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Οίκου
Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «Έγκριση απολογισμού
ο.ε. 2016».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση διενέργειας της εργασίας Μαγνητοφώνηση, απομαγνητοφώνηση
βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου, της
Εκτελεστικής ,Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».
ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου διεξαγωγής της ειδικής
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της
Δημοτικής Αρχής περιόδου 1-9-2015 εως 30-8-2017 ».
2
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΘΕΜΑ 6ο: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου
Χρόνου στο πλαίσιο του Προγράμματος της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «Άθληση
για όλους».
ΘΕΜΑ 7ο: «Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης με Ιατρό Εργασίας».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 8ο: Χρονική παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών για τη «Μεταφορά
Πολιτών για Συμμετοχή σε Εκπαιδευτικές, Πολιτιστικές και Αθλητικές Εκδηλώσεις».
ΘΕΜΑ 9ο: 2η Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου
«Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας Δήμου Διονύσου ISO 9001:2015 – ΕΛΟΤ 1429
:2008».
ΘΕΜΑ 10ο:«Παράταση σύμβασης μίσθωσης ακινήτου ιδιοκτησίας ΠΕΡΠΑΝΤΗ
ΙΟΡΔΑΝΗ».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση τροποποίησης (μη ουσιώδηs) σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο
132 παρ. 1 περ. ε’ του Ν4412/2016, για τη προμήθεια ειδών οδοσήμανσης».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018».
ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 14ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017 Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Συντηρήσεις και επισκευές
σχολικών κτιρίων Δήμου Διονύσου-2015».
ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 3ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ –
ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
ΘΕΜΑ 17ο: Α. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου
«Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών Δήμου Διονύσου». Β. Έγκριση παράτασης
προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχής ή μη των προτάσεων της Επιτροπής
Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού
της 03-10-2017».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας για την Έκδοση και Διανομή Ενημερωτικού
Εντύπου για τον Κανονισμό Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Δήμου
Διονύσου.
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ 20ο: «Α΄και Β’ Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
έτους 2017 ποσού 103.284,84€ ».
3
ΘΕΜΑ 21ο: «Κατανομή Επιχορήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών για επισκευή και
συντήρηση των Σχολικών Κτιρίων έτους 2017, Α΄βάθμιας και Β΄βάθμιας εκπαίδευσης
ποσού 66.999,35 € ».
ΘΕΜΑ 22ο: « Γ’ Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη
λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
έτους 2017 ποσού 59.090,00€ .»
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση αναγκαιότητας εορταστικής εκδήλωσης μετά το πέρας των
παρελάσεων για την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου».
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση αναγκαιότητας συμμετοχής του Δήμου Διονύσου ως
συνδιοργανωτής στις σχολικές εκδηλώσεις εντός των ΠΠΚ του Δήμου».
ΘΕΜΑ 25ο: Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. (άρθρο 103 παρ..4 Ν.
3852/2010 με την επωνυμία “ Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ.”
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ 26ο: ΄Αδεια τοποθέτησης 3 λαβάρων, για δημοσιοποίηση χριστουγεννιάτικης
εκδήλωσης του Ιδιωτικού Γυμνασίου Λυκείου “ΩΘΗΣΗ”, με στόχο την ενίσχυση των
σκοπών του Οργανισμού “Ελπίδα” Συλλόγου των φίλων παιδιών με καρκίνο.

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου την Τρίτη

Δήμος-Διονυσου1-1-1-1-1Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  26 Σεπτεμβρίου του  2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΘΕΜΑ 1ο: «Ένταξη του Δήμου στο Δίκτυο Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της αριθ. 62/3-7-2017 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «3η
Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2017 ».

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 3ο: «Αποδοχή αίτησης δικηγόρου κου Εμμ. Φραντζεσκάκη, αναφορικά με την
αμοιβή του».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας επίπλων και κινητού εξοπλισμού ,
προϋπολογισμού δαπάνης 38.250,00€».

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης του Δήμου Διονύσου με τη
Χορωδία Διονύσου Σεμέλης για το 4ο Χορωδιακό Φεστιβάλ».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Μηχανημάτων Ήχου και
Προβολής για κάλυψη επειγουσών αναγκών στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου και στο Δημοτικό
Γυμναστήριο Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 7ο: «Εκδήλωση του Δήμου Διονύσου με το γυμνάσιο Άνοιξης στο πλαίσιο του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ΚΑ2».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση( διάθεση) πίστωσης, για τη
συνδιοργάνωση με τον Ροταριανό Όμιλο Διόνυσος, εθελοντική δράση Δωρεάν
προληπτικού ελέγχου Σκολίωσης-Κύφωσης, Παχυσαρκίας, Ορθοδοντικής σε παιδιά
ηλικίας 8-10 ετών των δημοτικών σχολείων του Δήμου Διονύσου».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013».
ΘΕΜΑ 10ο: «Ενιαίος Κανονισμός κατάληψης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ή μη κοπής δέντρων που φύονται σε κοινόχρηστους χώρους».
ΘΕΜΑ 12ο: ‘Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την κατασκευή
δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη συμβολή των οδών Πιπεροπούλου – Λ.
Μαραθώνος – Τραπεζούντος στη Δ.Κ.. Αγ. Στεφάνου»

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου την Τρίτη

Δήμος-Διονυσου1-1-1-1Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  29 Αυγούστου του  2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΘΕΜΑ 1ο: «Συζήτηση επί αιτήματος κατοίκων σχετικά με το φυσικό αέριο». (αρ.πρωτ.
23000/1-8-2017).
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποίηση κατηγοριών Τελών Καθαριότητας & με ισχύ από 01/01/2018
και εφ’ εξής».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών
Έτους 2017».
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) για την προμήθεια τροφών για τα
αδέσποτα ζώα Δήμου Διονύσου».
2
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Αναγκαιότητας συνδιοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου
Διονύσου στις εκστρατείες ECOMOBILITY & FREE MOBILITY 2017–2018 με τον
Εθελοντικό Οργανισμό για το Αστικό Περιβάλλον».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση αναγκαιότητας για τη Γιορτή Έναρξης Περιόδου 2017 – 2018 του
ΚΑΠΗ Διονύσου».
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΟΜ
ΘΕΜΑ 7ο: ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
«ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΩΝ ΤΩΝ ΡΕΜΑΤΩΝ» ΣΤΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου την Πέμπτη

Δήμος-Διονυσου1

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  25 Μαΐου του  2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ 1ο: Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 138/2017 Α.Δ.Σ ως προς την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της αμοιβής για την έκτακτη μουσικό στις συναυλίες της Μικτής Χορωδίας Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση αναγκαιότητας, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης για αναβιώσεις εθίμων στην Δημοτική κοινότητα Άνοιξης και Κρυονερίου. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση της αριθ. 207/2016 Α.Δ.Σ. σχετικά με τον ορισμό τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) με την επωνυμία: ‘’Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ’’».

ΘΕΜΑ 4ο: «Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ιδρύματος με την επωνυμία Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ και κωδικοποίησή της σε ενιαίο κείμενο». 2 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 5ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Α΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2017».

ΘΕΜΑ 6ο: «Συνέχιση εκκαθάρισης των Κοινωφελών Δημοτικών Επιχειρήσεων του Δήμου Διονύσου, έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) παροχής υπηρεσιών «ορκωτού ελεγκτή – εκκαθαριστή και λογιστών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκκαθάρισης», έγκριση της εκτέλεσης της παροχής υπηρεσίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης , και ορισμός εκκαθαριστών».

ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για συμψηφισμό πιστωτικού Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) του καταργηθέντος ΝΠΔΔ του Δήμου «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)» με τυχόν οφειλές του Δήμου».

ΘΕΜΑ 8ο: « Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ» ΘΕΜΑ 10ο:Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τμήματος οδού Εργασίας στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου»

ΘΕΜΑ 11ο: « Έγκριση Διενέργειας( Αναγκαιότητας) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ».

ΘΕΜΑ 12ο: «Aναδιοργάνωση και επαναλειτουργία του δικτύου ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης δημοτών στον Δήμο Διονύσου».

ΘΕΜΑ 13ο: «Τροποποίηση ρ.σ στο Ο.T 14 στη ΔΚ Σταμάτας».

ΘΕΜΑ 14ο: «Τοποθέτηση ελαστικών οριοδεικτών για αποτροπή στάθμευσης οχημάτων στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας της ΔΚ Αγίου Στεφάνου». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Μηχανήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων Πρασίνου». ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ.

ΘΕΜΑ 16ο: «Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων» (αρ.πρωτ. 13235/08-05- 2017). ΘΕΜΑ 17ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». (αρ.πρωτ. 14558/18-5- 2017). ΘΕΜΑ 18ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων.

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση παροχής Τεχνικής Εξυπηρέτησης και Υποστήριξης καθώς και Ενημέρωσης & Αναβάθμιση Λογισμικού Εξοπλισμού». 3 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΘΕΜΑ 20ο: Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 17-05-2017.

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου την Τρίτη

3b0e50df8077a42e5ea4ff9ca6921f4a_XL1-3-1-1-1-1-3-2-1-2Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  4 Απ[ριλίου του  2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις α) του Δήμου και β) του καταργηθέντος ΝΠΔΔ “Οργανισμού Νεολαίας, Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Διονύσου(Ο.Ν.Α.Π) ” Ο ΘΕΣΠΙΣ ” .

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού, του λογισμικού και των εφαρμογών ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την αδυναμία εκτέλεσης από πλευράς του Δήμου Διονύσου του καθαρισμού των Δημοτικών του κτιρίων με ίδια μέσα».

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το όνομα «Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ». ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας (Εργασίας)Οδοκαθαρισμού & Συντήρησης Καθαριότητας (Οδών, Πλατειών κλ Κοινοχρήστων Χώρων των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου) Έτους 2017.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριμμάτων Έτους 2017.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Καθαρισμού και Κοπής Υψηλών – Επικίνδυνων Δένδρων Έτους 2017.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Καθαρισμού Οικοπέδων και Κοινοχρήστων Χώρων για Πυροπροστασία Έτους 2017.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Πλυσίματος Κάδων Έτους 2017.

ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης για το επιβληθέν πρόστιμο περί παράνομης κοπής πεύκου επί της οδού Αντιγόνης 4 και Ισμήνης στον Άγιο Στέφανο».

ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 02-03-2017».

ΘΕΜΑ 12ο: «Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης με Τεχνικό Ασφαλείας».

ΘΕΜΑ 13ο: Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου στις Δημοτικές Κοινότητες.

ΘΕΜΑ 14ο: «Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών πόσιμου νερού του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υδραυλικού υλικού και για τις ομάδες Η: «Μικροϋλικά» και Θ: «Εργαλεία».

ΘΕΜΑ 16ο: « Μετονομασία οδού της Δ.Κ Κρυονερίου ».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 18ο: Ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη «Προμήθειας αυτοκινήτων» ύστερα από απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση σκοπιμότητας προμηθειών Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας (Γρ. Πληροφορικής)».

ΘΕΜΑ 20ο: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου «Λογισμικού Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτημάτων».

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας της εργασίας «Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Προσωπικού».

ΘΕΜΑ 22ο: «Διατήρηση μείωσης μισθώματος περιπτέρου Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας από 1-1-2017».

ΘΕΜΑ 23ο: «Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των εργασιών για την μεταφορά του αρχείου από τη Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ωρωπού στη νεοσύστατη Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση Αναγκαιότητας συμμετοχής του Δήμου Διονύσου στο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «ΠΑγΟ Άθληση για όλους περιόδου 2017-2018».

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Πιλοτικό Κέντρο Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Δήμου Διονύσου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” – “LIFE RE-WEEE” (Κωδικός έργου: LIFE 14 ENV/GR/000858)» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 784/20-2-2017 Πρόσκλησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΥΠΕΚΑ για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στη διαδικασία ανάδειξης πιλοτικού Δήμου ανάπτυξης και λειτουργίας πιλοτικού ΚΔΤ.

ΘΕΜΑ 26ο: «Απόφαση για ανάκληση και παραίτηση από την υπ’ αρ. πρωτ. 05074/00196 ένσταση του αρ.7 του Ν.2308/95 του Εθνικού Κτηματολογίου για το με ΚΑΕΚ050741002017 ακίνητο (ΟΤΑ Κρυνονερίου)».

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση-πιστοποίηση εκπαιδευτικού προσωπικού Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου κατά το σχολικό έτος 2016-2017».

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 30.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0001, για την Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 29ο: « Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2017».

ΘΕΜΑ 30ο: « Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Παροχής Εργασίας Ανάπλασης & Εξωραϊσμού Πλατειών και Κοινοχρήστων Χώρων & Εγκαταστάσεων Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας και Λοιπών Δημοτικών Ενοτήτων Έτους 2017».

ΘΕΜΑ 31ο: « Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για τη Προμήθεια Υπηρεσιών Παροχής ιατρικών – Εργαστηριακών Εξετάσεων για τους Εργαζομένους του Δήμου».

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου την Τρίτη

3b0e50df8077a42e5ea4ff9ca6921f4a_XL1-3-1-1-1-1-3-2-1Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  28 Μαρτίου του  2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις α) του Δήμου και β) του καταργηθέντος ΝΠΔΔ “Οργανισμού Νεολαίας, Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Διονύσου(Ο.Ν.Α.Π) ” Ο ΘΕΣΠΙΣ ” .

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού, του λογισμικού και των εφαρμογών ασύρματου ευρυζωνικού δικτύου του Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την αδυναμία εκτέλεσης από πλευράς του Δήμου Διονύσου του καθαρισμού των Δημοτικών του κτιρίων με ίδια μέσα».

ΘΕΜΑ 4ο: Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού ιδρύματος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με το όνομα «Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ». ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας (Εργασίας)Οδοκαθαρισμού & Συντήρησης Καθαριότητας (Οδών, Πλατειών κλ Κοινοχρήστων Χώρων των 7 Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου) Έτους 2017.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριμμάτων Έτους 2017.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Καθαρισμού και Κοπής Υψηλών – Επικίνδυνων Δένδρων Έτους 2017.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Καθαρισμού Οικοπέδων και Κοινοχρήστων Χώρων για Πυροπροστασία Έτους 2017.

ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Υπηρεσίας Πλυσίματος Κάδων Έτους 2017.

ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης για το επιβληθέν πρόστιμο περί παράνομης κοπής πεύκου επί της οδού Αντιγόνης 4 και Ισμήνης στον Άγιο Στέφανο».

ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη των προτάσεων της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του Πρακτικού της 02-03-2017».

ΘΕΜΑ 12ο: «Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης με Τεχνικό Ασφαλείας».

ΘΕΜΑ 13ο: Λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου στις Δημοτικές Κοινότητες.

ΘΕΜΑ 14ο: «Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής ηλεκτρο-μηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαμενών πόσιμου νερού του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση πρακτικών με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την προμήθεια υδραυλικού υλικού και για τις ομάδες Η: «Μικροϋλικά» και Θ: «Εργαλεία».

ΘΕΜΑ 16ο: « Μετονομασία οδού της Δ.Κ Κρυονερίου ».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ Δ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 18ο: Ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τη «Προμήθειας αυτοκινήτων» ύστερα από απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση σκοπιμότητας προμηθειών Τμ. Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας (Γρ. Πληροφορικής)».

ΘΕΜΑ 20ο: Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου «Λογισμικού Καταχώρησης και Διαχείρισης Αιτημάτων».

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας της εργασίας «Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρμογών Οικονομικής Διαχείρισης, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και Διαχείρισης Προσωπικού».

ΘΕΜΑ 22ο: «Διατήρηση μείωσης μισθώματος περιπτέρου Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας από 1-1-2017».

ΘΕΜΑ 23ο: «Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των εργασιών για την μεταφορά του αρχείου από τη Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ωρωπού στη νεοσύστατη Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση Αναγκαιότητας συμμετοχής του Δήμου Διονύσου στο πρόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού «ΠΑγΟ Άθληση για όλους περιόδου 2017-2018».

ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση υποβολής πρότασης με τίτλο: «Πιλοτικό Κέντρο Διαλογής Ταξινόμησης (ΚΔΤ) αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) Δήμου Διονύσου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE: “Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)” – “LIFE RE-WEEE” (Κωδικός έργου: LIFE 14 ENV/GR/000858)» στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 784/20-2-2017 Πρόσκλησης του ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ, ΥΠΕΚΑ για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στη διαδικασία ανάδειξης πιλοτικού Δήμου ανάπτυξης και λειτουργίας πιλοτικού ΚΔΤ.

ΘΕΜΑ 26ο: «Απόφαση για ανάκληση και παραίτηση από την υπ’ αρ. πρωτ. 05074/00196 ένσταση του αρ.7 του Ν.2308/95 του Εθνικού Κτηματολογίου για το με ΚΑΕΚ050741002017 ακίνητο (ΟΤΑ Κρυνονερίου)».

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση-πιστοποίηση εκπαιδευτικού προσωπικού Μουσικής Σχολής Δήμου Διονύσου κατά το σχολικό έτος 2016-2017».

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών, δαπάνης και ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 30.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 15.6471.0001, για την Ηχητική και Φωτιστική κάλυψη εκδηλώσεων Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2017.

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου την Τρίτη

3b0e50df8077a42e5ea4ff9ca6921f4a_XL1-3-1-1-1-1-3-2Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  21 Φεβρουαρίου του  2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση της αριθ. 116/19-12-2016 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Λήψη απόφασης για την έγκριση του ισολογισμού του ΝΠ ΚΟΙ.Π.Α.Π Η ΕΣΤΙΑ και της αντίστοιχης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της διαχειριστικής περιόδου (από 1-1-2015 έως 31-12-2015)».

ΘΕΜΑ 2ο: «Καταβολή εξόδων παράστασης στον Πρόεδρο, και στον Αντιπρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ‘ΚΟΙΠΑΠ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ‘Η ΕΣΤΙΑ’ και καταβολή αποζημίωσης στα μέλη του ΔΣ για την συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθμ. 15/30-11-2016 απόφασης του Δ.Σ του Δημοτικού Οίκου Ευγηρίας «ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού ο.ε 2017».

ΘΕΜΑ 4ο: «Επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Δημοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» για το έτος 2017».

ΘΕΜΑ 5ο: «1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2017».

ΘΕΜΑ 6ο::«Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προυπολογισμού Δήμου Δ΄τριμήνου οικονομικού έτους 2016».

ΘΕΜΑ 7ο: «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Κοιμητηρίων του Δήμου Διονύσου». (ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ). 2

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση μεταφοράς των χρηματικών διαθεσίμων του καταργηθέντος νομικού προσώπου «Ο ΘΕΣΠΙΣ» και κλείσιμο των τραπεζικών του λογαριασμών.

ΘΕΜΑ 9ο: : « ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ».

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για την αδυναμία εκτέλεσης από πλευράς του Δήμου Διονύσου του καθαρισμού των Δημοτικών του κτιρίων με ίδια μέσα.

ΘΕΜΑ 11ο: Ανανέωση σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων με την εταιρεία “ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε.” για τη διέλευση οχημάτων του Δήμου Διονύσου από την “Αττική Οδό” για το έτος 2017.

ΘΕΜΑ 12ο: Συνέχιση λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο Δήμο Διονύσου και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Δήμων Μαραθώνα, Ωρωπού, Διονύσου και Λαογραφικής Εταιρείας Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα.

ΘΕΜΑ 13ο: «Σύσταση Επιτροπής για την αναμόρφωση των πινάκων κατάταξης υποψηφίων παλαιών προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. -ετών 2008 και 2009- των Δημοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, Άνοιξης, Ροδόπολης και Διονύσου».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση συμμετοχής υπάλληλων του Δήμου Διονύσου σε εκπαιδευτικά σεμινάρια». ΘΕΜΑ 15ο: «Καταστροφή Άχρηστων Αντικειμένων στο χώρο του Δημοτικού Αμαξοστασίου».

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευή – στεγανοποίηση στέγης Αίθουσας Π.Χ. Κλειστού Γυμναστηρίου Ροδόπολης».

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου «Ανακατασκευή περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς»

ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης για την σύναψη Συμφώνου – Πλαισίου Συνεργασίας του Δήμου Διονύσου με το Δήμο Rougemont -le -Château (ΓΑΛΛΙΑ) ».

ΘΕΜΑ 19ο: « Έγκριση αναγκαιότητας συνέχισης μίσθωσης του επί της οδού Ναυαρίνου 3 ακινήτου για τη λειτουργία επιμορφωτικών προγραμμάτων στην περιοχή της Άνοιξης».

ΘΕΜΑ 20ο: « Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με τρίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών στην υπηρεσία της Πολιτικής Προστασίας».

ΘΕΜΑ 21ο: «Διατήρηση μείωσης μισθώματος περιπτέρου Δημοτικής Ενότητας Σταμάτας από 1-1-2017».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση παραγραφής απαιτήσεων Δήμου, λόγω παρέλευσης 5ετίας».

ΘΕΜΑ 23ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων προσαυξήσεων στον Αναπλιώτη Σταύρο». ΘΕΜΑ 24ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) παροχή υποστηρικτικής υπηρεσίας «Παροχή εξειδικευμένης στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου με σκοπό την προστιθέμενη αξία στο έργο της Υπηρεσίας Προγραμματισμού, μέσω των διεθνών μεθόδων διαχείρισης (Project Management)».

ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διήμερη εκδήλωση της παιδικής χορωδίας Δήμου Διονύσου.

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) παροχής υπηρεσίας τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή λογιστή των Οικονομικών Καταστάσεων του Δήμου για τις χρήσεις 2016-2017 και του καταργηθέντος ΝΠΔΔ «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ»» για τη χρήση 2016».

ΘΕΜΑ 28ο: «Απαλλαγή από χρεώσεις που αφορούν τέλη κοιμητηρίου στο Δ.Κ. Ροδόπολης και στο Δ.Κ. Κρυονερίου».

ΘΕΜΑ 29ο: Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Διονύσου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS): 5002558, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τις εκδηλώσεις του εορτασμού των Εθνικών εορτών».

ΘΕΜΑ 31ο: «‘Εγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιμόρφωσης στον Δήμο Διονύσου».

ΘΕΜΑ 32ο: «Εισήγηση αναγκαιότητας για την προμήθεια εδεσμάτων και συναφών ειδών catering». ΘΕΜΑ 33ο: «Εισήγηση για την προμήθεια εντύπων (αφισών, προσκλήσεων, φακέλων προσκλήσεων, δίπτυχων, τρίπτυχων)».

ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του προγράμματος «Summer Camp Διονύσου 2017» στο Δήμο Διονύσου.

ΘΕΜΑ 35ο: «Χρονική παράταση σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για την προμήθεια ανταλλακτικών – συντήρηση μεταφορικών μέσων: ομάδες Α, Στ & Ι. ».

ΘΕΜΑ 36ο: Κατάργηση του Συνδέσμου με την επωνυμία: «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΜΑΤΑΣ». ΘΕΜΑ

37ο: «΄Εγκριση Διενέργειας( Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2017». ΘΕΜΑ 38ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 39ο: «Διαγραφές βεβαιωτικών καταλόγων προστίμων Κανονισμού Καθαριότητας».

ΘΕΜΑ 40ο: «Επιβολή προστίμου στον κ. Δελάνδρια Ελευθέριο για παράβαση του Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 41ο: «Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα, έτους 2017».

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου την Τρίτη

3b0e50df8077a42e5ea4ff9ca6921f4a_XL1-3-1-1-1-1-3
Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  24 Ιανουαρίου του  2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:

 

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση κυκλοφοριακής µελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθµίσεων στην Πλατεία Άνοιξης στα πλαίσια του έργου: «Κατασκευή αγωγών απορροής οµβρίων υδάτων οδού Μεγ. Αλεξάνδρου – Β’ Φάση».

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου «Οδοποιία ∆ιαφόρων ∆ηµοτικών Οδών 2013».

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου »

. ΘΕΜΑ 4ο: «Χρήση σκυροδέµατος από την υπάρχουσα σύµβαση προµήθειας του ∆ήµου για ενσωµάτωσή του στο έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 5ο: «Α. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου». Β. Έγκριση παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.

ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την ίδρυση Κοινωνικής Ιµατιοθήκης του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 7ο:«Λήψη απόφασης για την έγκριση του Κανονισµού Λειτουργίας της Κοινωνικής Ιµατιοθήκης του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 8ο: «Χρονική Επέκταση – Ανανέωση Σύµβασης για υπηρεσία αποµάκρυνσης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων που βρίσκονται στο ∆ήµο ∆ιονύσου, από την εταιρεία Στουρνάρας Στυλιανός Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ανοίγµατος τραπεζικού λογαριασµού για εισπράξεις µέσω «τερµατικών συσκευών ασφαλών πληρωµών» (P.O.S.) ».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση αποφάσεων των 4ης, 5ης, 6ης, 7ης και 8ης Συνεδριάσεων της Επιτροπής Εκτίµησης και Υπολογισµού Οικονοµικής Ενίσχυσης Πληγέντων από Θεοµηνίες για την αποζηµίωση των πληγέντων από την βροχόπτωση της 07/06/2016».

ΘΕΜΑ 11ο: «Συγκρότηση επιτροπής συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθ. 32 του Ν. 1080/1980, όπως ισχύει».

ΘΕΜΑ 12ο: «Τροποποίηση του Πίνακα Ακινήτων Απογραφής 01/01/2011 της ∆.Ε. ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 13ο: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δηµοπρασίας για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των ∆ήµων (άρθ. 192 παρ. 1 του Ν. 3463/2006) σύµφωνα µε το άρθ. 1 του Π∆ 270/1981».

ΘΕΜΑ 14ο: «Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 1 του άρθ. 7 του Π∆ 270/1981 περί εκτίµησης εκποιούµενων ακινήτων».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση σχεδίου µελέτης εγκατάστασης και λειτουργίας νέας σηµατοδοτούµενης φωτεινής διάβασης πεζών επί της Λ. ∆ροσιάς – Σταµάτας».

ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για τη στέγαση και λειτουργία του 3ου ∆ηµοτικού σχολείου ∆ιονύσου στο µισθωµένο από το ∆ήµο κτίριο επί της Λεωφόρου ∆ροσιάς – Σταµάτας 25α».

ΘΕΜΑ 17ο:«1) ∆΄ Κατανοµή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για κάλυψη λειτουργικών ∆απανών Σχολείων έτους 2016 πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ποσού 51.642,42 €».

ΘΕΜΑ 18ο: Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας στο ∆ήµο ∆ιονύσου» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002558 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική 2014-2020».

ΘΕΜΑ 19ο: «Τροποποίηση της αριθ. 207/2016 Α.∆.Σ σχετικά µε τον ορισµό: α) τακτικού µέλους και β) αναπληρωµατικού µέλους του ∆.Σ του Ν.Π ∆.∆ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) µε την επωνυµία ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 20ο: «Τροποποίηση της αριθ. 208/2016 Α.∆.Σ σχετικά µε τον ορισµό: α) τακτικού και β)αναπληρωµατικού µέλους του ∆.Σ του Ν.Π∆.∆ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) µε την επωνυµία: ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».

ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση 3ης παράτασης προθεσµίας εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ-2015».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση απευθείας ανάθεσης µε Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τα είδη της Οµάδας Α ∆ηµοτικοί Παιδικοί Σταθµοί υποοµάδα Β είδη οπωροπωλείου».

ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «οδοποιία ∆.Κ. ∆ιονύσου». ΘΕΜΑ 24ο: «Προέγκριση υπόγειας ζεύξης κτιρίων της εταιρείας DEMO ΑΒΕΕ δια της οδού Ασκληπιού της ∆.Κ. Κρυονερίου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 25ο: «Γνωµοδότηση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για µεταβολές σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης αρµοδιότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου για το σχολικό Έτος 2017 – 2018».

ΘΕΜΑ 26ο: «Ανατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης – δέσµευσης πίστωσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του καταργηθέντος ΝΠ∆∆ του ∆ήµου «Οργανισµός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου (Ο ΘΕΣΠΙΣ)», µε ηµεροµηνία ανατροπής την 31η/12/2016».

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου την Τρίτη

3b0e50df8077a42e5ea4ff9ca6921f4a_xl1-3-1-1-1-1

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  20 Δεκεμβρίου του  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑ 1ο: Εκ νέου Έγκριση της ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµήθειας Παροχής Υπηρεσίας Εργασίας Οδοκαθαρισµού.

ΘΕΜΑ 2ο: Εκ νέου Έγκριση της ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµήθειας Υπηρεσιών Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Έτους 2016

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού, του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου».

ΘΕΜΑ 4ο: « Παραχώρηση τάφων στο Κοιµητήριο Ροδόπολης»

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου την Τρίτη

3b0e50df8077a42e5ea4ff9ca6921f4a_xl1-3-1-1-1Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  15  Νοεµβρίου του  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑ 1ο: «Εισήγηση Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας αναφορικά µε την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 21.700,00€ για επιχορήγηση των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ 2ο: «∆ιάνοιξη στο τέρµα της οδού Αθ. ∆ιάκου στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου». \

ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠ∆∆ Κοινωνική Προστασία, αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου ‘Η ΕΣΤΙΑ’».

ΘΕΜΑ 4ο: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠ∆∆ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’».

ΘΕΜΑ 5ο: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠ∆∆ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’».

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτηµα και Λόφου Ανθέων στη δ.κ. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ 7ο: «Mίσθωση Ακινήτου».

ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισµός Επιτροπής για την καταστροφή αντικειµένων».

ΘΕΜΑ 9ο: «Τεχνικό πρόγραµµα έτους 2017».

ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή µη των προτάσεων της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών του ∆ήµου ∆ιονύσου εκ του Πρακτικού της 25-10-2016».

ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης για τη φιλοξενία Γαλλικής Αντιπροσωπείας».

ΘΕΜΑ 12ο : «Επιτροπές παραλαβής γενικών υπηρεσιών (Ν. 4412/8-8-2016)».

ΘΕΜΑ 13ο: «Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών (Ν. 4412/8-8-2016)».

ΘΕΜΑ 14ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Γ’ Τριµήνου ο.ε. 2016». ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης για την υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας µε το ∆ηµόσιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (∆.Ι.Ε.Κ ) Αγίου Στεφάνου»

. ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση της αριθ. 104/7-11-2016 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ µε θέµα:«Eγκριση Oργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νοµικού Προσώπου ∆ηµοσίου ∆ικαίου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ».

Facebook Comments

Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου την Τρίτη

3b0e50df8077a42e5ea4ff9ca6921f4a_xl1-3-1-1Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  8 Νοεµβρίου του  2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα:

 

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Εισήγηση Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας αναφορικά µε την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 21.700,00€ για επιχορήγηση των εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου για το έτος 2016».

ΘΕΜΑ 2ο: «∆ιάνοιξη στο τέρµα της οδού Αθ. ∆ιάκου στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου».

ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠ∆∆ Κοινωνική Προστασία, αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου ‘Η ΕΣΤΙΑ’».

ΘΕΜΑ 4ο: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠ∆∆ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’».

ΘΕΜΑ 5ο: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠ∆∆ (άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’».

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτηµα και Λόφου Ανθέων στη δ.κ. Άνοιξης».

ΘΕΜΑ 7ο: «Mίσθωση Ακινήτου».

ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισµός Επιτροπής για την καταστροφή αντικειµένων».

ΘΕΜΑ 9ο: «Τεχνικό πρόγραµµα έτους 2017».

ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή µη των προτάσεων της Επιτροπής Συµβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών ∆ιαφορών του ∆ήµου ∆ιονύσου εκ του Πρακτικού της 25-10-2016».

ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης για τη φιλοξενία Γαλλικής Αντιπροσωπείας».

ΘΕΜΑ 12ο : «Επιτροπές παραλαβής γενικών υπηρεσιών (Ν. 4412/8-8-2016)».

ΘΕΜΑ 13ο: «Επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής προµηθειών (Ν. 4412/8-8-2016)».

ΘΕΜΑ 14ο: «Επιστροφή χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Γ’ Τριµήνου ο.ε. 2016».

Facebook Comments