Αναπάντητη η αίτηση της Νέας Πνοής στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Διονύσου

 

Ανακοίνωση της Δημοτικής Κίνησης «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» για την αίτηση της Λαμπρινής Μήλα, εκπροσώπου της στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Διονύσου.

Η ανακοίνωση:

 

Αίτηση της κυρίας Λαμπρινής Μήλα, εκπροσώπου της Δημοτικής Κίνησης «Νέα Πνοή για τον Διόνυσο» στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή Δήμου Διονύσου, επί της οποίας ουδεμία απάντηση έχει λάβει έως και σήμερα. Η αίτηση υποβλήθηκε ενόψει της 10ης συνεδρίασης της Επιτροπής την 11η Οκτωβρίου.

 

Προς

Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου

ΑΙΤΗΣΗ

Λαμπρινής Μήλα, κατοίκου Δροσιάς Αττικής, οδός Διγενή Ακρίτα αρ. 4, Μέλους της άνω σχολικής επιτροπής

 

Παρακαλώ να μου χορηγήσετε τα κάτωθι:

1)       Αντίγραφα των εγγράφων αιτημάτων των Διευθυντών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου, με τα οποία αιτήθηκαν ελαιοχρωματισμό του εσωτερικού των σχολείων τους, θέμα το οποίο συζητήθηκε στην 7η συνεδρίαση της 30-6-2016 της άνω σχολικής επιτροπής, δεδομένου ότι δεν μας είχατε αποστείλει μαζί με την πρόσκληση και συνημμένως τα σχετικά, καθώς και α) αντίγραφο της απόφασης που εκδόθηκε από την σχολική επιτροπή για το θέμα αυτό, α) κατάλογο σε ποιο σχολείο έγιναν εργασίες εσωτερικού ελαιοχρωματισμού  και ποιες ακριβώς, γ) αντίγραφο όλων των προσφορών και των παραστατικών εξόφλησης των σχετικών εργασιών.

 

2)       Να μου χορηγηθούν αντίγραφα των υπογεγραμμένων πρόχειρων και καθαρογραμμένων Πρακτικών των συνεδριάσεων 7ης και 9ης του 2016.

 

3)       Να με πληροφορήσετε εγγράφως αν κατά τις 7η και 9η συνεδριάσεις συζητήθηκαν θέματα εκτός ημερησίας διατάξεως και ποια, καθώς και να μου αποσταλούν αντίγραφα των αποφάσεών τους.

 

4)       Αντίγραφα όλων των εγγράφων, που μνημονεύετε στο 1ο θέμα της με αριθμό πρωτ. 775/6-10-2016 Πρόσκλησης για την 10η συνεδρίαση της σχολικής επιτροπής, που αφορούν εργασίες στα σχολεία, καθώς και κατάλογο όλων των εργασιών που έγιναν στις σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου και στις οποίες αναφέρεστε στο εν λόγω θέμα, τις προσφορές για αυτές και τα παραστατικά εξόφλησης των σχετικών εργασιών. Σημειωτέον ότι αν και μνημονεύετε στην εν λόγω πρόσκληση τα έγγραφα, που αιτούμαι κατά τα άνω, δεν τα έχετε αποστείλει συνημμένως, για να υπάρχει σωστή προετοιμασία για τη συγκεκριμένη 10η συνεδρίαση, η οποία σημειωτέον γίνεται κατά παράβαση του νόμου, αφού βάσει αυτού συνεδρίαση της σχολικής επιτροπής πρέπει να γίνεται μία φορά το μήνα και κατά τον κρίσιμο μήνα Σεπτέμβριο 2016, που είναι η έναρξη του σχολικού έτους, δεν έγινε.

 

5)       Να μου χορηγηθούν αντίγραφα όλων των εγγράφων και αποφάσεων, που μνημονεύετε στην άνω πρόσκληση για την 10η συνεδρίαση στο 12ο θέμα αυτής (έγκριση δαπάνης 4.500 ευρώ για την υπογραφή σύμβασης με λογιστή για την οριστικοποίηση οικονομικών απολογισμών από το έτος 2011), καθώς δεν τα έχετε αποστείλει συνημμένως, για να υπάρχει σωστή προετοιμασία για τη συγκεκριμένη 10η συνεδρίαση,

 

Τέλος, σας υπενθυμίζω ότι έχω αποστείλει  προς την άνω σχολική επιτροπή e-mail με αιτήσεις μου για χορήγηση αντιγράφων εγγράφων κ.λπ. στις κάτωθι ημερομηνίες: στις 4-5-2016 τρεις (3) αιτήσεις και στις 8-5-2016 μία (1) αίτηση, χωρίς να λάβω ποτέ απάντηση ή τα αιτούμενα αντίγραφα και χωρίς να λάβω ούτε καν τον αριθμό πρωτοκόλλου των εν λόγω αιτήσεών μου. Επειδή τα στοιχεία αυτά αιτήθηκα για δικαστική χρήση, όπως ρητά ανέφερα, και δεν τα έχω λάβει, η παρούσα μου θα υποβληθεί και στο φάκελο της σχετικής δικογραφίας.

Δροσιά, 11 Οκτωβρίου 2016

 

Μετά τιμής,

 

Η αιτούσα

Λαμπρινή Μήλα

 

Γραφείο Τύπου

«Νέα Πνοή για τον Διόνυσο»

Facebook Comments