Συνεδρίαση του «καταργημένου…» Θέσπι

O παραιτηθείς πρόεδρος,  Βασίλης Δαρδαμάνης , του  καταργημένου Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» του δήμου Διονύσου, καλεί τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  σε  τακτική  συνεδρίαση, την 19/5/2016 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 6.30 μμ στο Δημαρχείο Διονύσου  (Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου), για να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. « Β’αναμόρφωση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ» ο.ε 2016.»

2. «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής.»

3. «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το ΙΚΑ έτους 2009.»

4. «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή προμηθειών τραπεζών(ετήσια δαπάνη).»

5. « Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων έτους 2014 και 2015.»

6. « Λήψη απόφασης για τα Μικρά Διονύσια 2016.»

7. «Λήψη απόφασης για την προετοιμασία Ετησίου Πολιτιστικού Φεστιβάλ Διονύσια 2016.»

 

Facebook Comments