Πρόσκληση δήλωσης στοιχείων ιδιοκτησιών για την αποχέτευση στη Δ.Ε. Ροδόπολης

 

Ο Δήμος Διονύσου καλεί τους ιδιοκτήτες ακινήτων της Δημοτικής Ενότητας Ροδόπολης, που έχουν ιδιοκτησίες που αναφέρονται στα έγγραφα, να προσέλθουν στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Γρ. Λαμπράκη 19, Δροσιά) προκειμένου να κάνουν δήλωση στοιχείων για την κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων.

unnamed-1unnamed-2

Η σχετική επιστολή του αρμόδιου αντιδημάρχου:

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ  ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΓΡ.ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Γρηγ. Λαμπράκη 19

Τ.Κ. : 145-72 – Δροσιά

Πληροφορίες: 213 2140125/ 127/ 129

 

 
                     Δροσιά,    3 /  10  /2016

Αρ. Πρωτ:  27133

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ, ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ, ΣΤΑΜΑΤΑΣ, ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ & ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

 

Αγαπητέ Δημότη

 

Όπως πιθανόν γνωρίζεις, έχει ήδη υπογραφεί η σύμβαση και έχει ξεκινήσει η κατασκευή του δικτύου της αποχέτευσης ακαθάρτων στις Δ.Κ. Διονύσου, Ροδόπολης, Σταμάτας, Αγ. Στεφάνου και Κρυονερίου, έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής – Εθνικούς Πόρους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η σύνδεση των ακινήτων με το δίκτυο της αποχέτευσης είναι υποχρεωτική (παρ. 8, άρθρο 6 του Κανονισμού Λειτουργίας Δικτύου Αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ).

Προκειμένου το σύνολο του έργου της αποχέτευσης να λειτουργήσει άμεσα, ώστε να εξυπηρετήσει τους Δημότες κατά τρόπο άρτιο και ολοκληρωμένο, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας μερίμνησε ώστε να κατασκευασθούν συγχρόνως με το δίκτυο και οι αγωγοί που το συνδέουν  με τα ακίνητα και ονομάζονται «εξωτερικές διακλαδώσεις». Οι συνδέσεις αυτές, ξεκινούν από το «φρεάτιο ελέγχου», στο οποίο τερματίζει το εσωτερικό δίκτυο των ακινήτων και καταλήγουν στον κεντρικό αγωγό. Το φρεάτιο ελέγχου κατασκευάζεται από τον Δήμο παρά την ρυμοτομική γραμμή και προς το εξωτερικό αυτής και αποτελεί τμήμα του όλου συστήματος της σύνδεσης του ακινήτου. Διευκρινίζεται ότι κάθε ακίνητο, είτε είναι μονοκατοικία είτε πολυκατοικία, έχει ένα φρεάτιο ελέγχου και κατά συνέπεια μία μόνο σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.

Οι λόγοι που υπαγορεύουν την σύγχρονη κατασκευή του κεντρικού δικτύου και των εξωτερικών διακλαδώσεων, είναι προφανείς:

  • Αποφεύγουμε να σκάβουμε ξανά και ξανά στον ίδιο δρόμο, όπως δυστυχώς συμβαίνει συνήθως.
  • Αποφεύγεται ο «τραυματισμός» (λόγω αστοχίας του εκσκαπτικού μηχανήματος) του κεντρικού αγωγού για την πραγματοποίηση της σύνδεσης, αφού με την ταυτόχρονη, κατασκευή των εξωτερικών διακλαδώσεων κατασκευάζεται «αναμονή» σε κατάλληλο σημείο του αγωγού αποχέτευσης, δίχως να προξενούνται ζημιές σ’ αυτόν.
  • Αποφεύγονται οι εμφράξεις στην σύνδεση, αφού έχει αποδειχθεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εμφράξεων οφείλεται στο πλήθος των κακοτεχνιών που παρατηρούνται στην περιοχή της σύνδεσης, όταν αυτό δεν γίνεται ταυτόχρονα με την τοποθέτηση του αγωγού.

Προκειμένου ο ανάδοχος του έργου να μπορέσει να κατασκευάσει τις εξωτερικές διακλαδώσεις, παρακαλούμε όπως:

  1. Προσκομίσετε στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου (Γρ. Λαμπράκη 19, 2ος όρ., Δροσιά) ή
  2. Αποστείλετε στο FAX 213 2140121 ή
  3. Αποστείλετε στο email [email protected]

ΕΝΤΟΣ 15 ημερών από τη λήψη της παρούσης πρόσκλησης, συμπληρωμένη τη συνημμένη Υπεύθυνη Δήλωση, για κάθε ακίνητο όπου θα αναγράφονται υποχρεωτικά:

  1. Τα πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη/ιδιοκτητών του ακινήτου και η ακριβής διεύθυνσή του
  2. Το ακριβές σημείο όπου επιθυμείτε να κατασκευασθεί το φρεάτιο ελέγχου (δηλαδή το σημείο στο οποίο καταλήγει το εσωτερικό δίκτυο ακαθάρτων του ακινήτου σας). Το σημείο αυτό να σημειωθεί στο συνημμένο σκαρίφημα της προσόψεως με εξάρτηση απόστασης από το όριο της ιδιοκτησίας. Προσοχή! ΄Όπως προαναφέρθηκε, κάθε ακίνητο, είτε είναι μονοκατοικία είτε πολυκατοικία, έχει ένα φρεάτιο ελέγχου και κατά συνέπεια μία μόνο σύνδεση με το δίκτυο αποχέτευσης.
  3. Το επιθυμητό βάθος του φρεατίου ελέγχου. Το ελάχιστο βάθος του πυθμένα του φρεατίου ελέγχου από την επιφάνεια του πεζοδρομίου θα είναι 1.20 μέτρα. Υπάρχει δυνατότητα να κατασκευαστεί το φρεάτιο ελέγχου σε βάθος μεγαλύτερο και έως 1.80μ εφόσον αυτό επιτρέπεται από το βάθος του αγωγού έμπροσθεν του ακινήτου και από τυχόν άλλα εμπόδια.

Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθείτε με την υποβολή της Υπεύθυνης δήλωσης εντός της ανωτέρω τασσόμενης προθεσμίας και προκειμένου να μην καθυστερήσει η ολοκλήρωση του έργου της αποχέτευσης, θα κατασκευάσουμε το φρεάτιο ελέγχου κατά την κρίση των τεχνικών μας. Είναι προφανές ότι καλό θα ήταν για εσάς να δηλωθούν τ’ ανωτέρω αιτούμενα στοιχεία, ώστε η κατασκευή του φρεατίου ελέγχου να γίνει στο σημείο που σας εξυπηρετεί, έτσι ώστε να μην απαιτηθεί στη συνέχεια να αναπροσαρμόσετε το εσωτερικό σας δίκτυο, κάτι το οποίο θα σημαίνει για εσάς όχληση και οικονομική επιβάρυνση.

Επισημαίνεται επίσης, ότι στο δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων απαγορεύεται ρητά, βάσει της κείμενης Νομοθεσίας, η διοχέτευση των νερών της βροχής, καθώς και η διοχέτευση νερών που προέρχονται από άντληση υπόγειων υδάτων. Οι παραπάνω πράξεις διώκονται ποινικά.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας και σας διαβεβαιώνουμε ότι με τον τρόπο αυτό συμβάλλετε στην άρτια κατασκευή του δικτύου και κατά συνέπεια στην μελλοντική ορθή λειτουργία του.

 

 

 

Facebook Comments