Ο οίκος ανοχής της άνοιξης

Τώρα η Άνοιξη απέκτησε το μπουρ….. της!

Ναι σωστά ακούσατε, η Άνοιξη απέκτησε οίκο ανοχής, Αγίου Αθανασίου και παραδρόμου Εθνικής Οδού γωνία… Τώρα όσο για την άδεια που απαιτείται, για να σας λυθεί η απορία καθώς είστε πολλοί αυτοί που ρωτάτε, δεν έχετε παρά να διαβάσετε παρακάτω.   

a1e207e5-3273-4c7d-a2b5-21ac16e9aa06

Το θέμα της ίδρυσης οίκου ανοχής έχει απασχολήσει πολλούς δήμους και  δημοτικές υπηρεσίες, αφού στο παρελθόν δεν υπήρχαν ανάλογες επιχειρηματικές προθέσεις. Ωστόσο, ο νόμος θέτει μία σειρά από περιορισμούς.

Σε ό,τι αφορά τα σημεία στα οποία επιτρέπεται η εγκατάσταση τέτοιων δράσεων, ο νόμος 2734/1999 προβλέπει ότι δεν μπορεί να γίνει σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από ναούς, σχολεία, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα, πλατείες ή παιδικές χαρές, πράγμα που εκ των πραγμάτων σημαίνει ότι δύσκολα μπορεί να αναπτυχθεί τέτοια δραστηριότητα σε οικιστικό ιστό.

Πιο συγκεκριμένα, για τις απαγορεύσεις εγκατάστασης, ο νόμος αναφέρει: «Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων σε διατηρητέα ή παραδοσιακά κτήρια, καθώς και σε χώρους που δεν είναι κύριας χρήσεως και δεν πληρούν τους όρους του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σε κτήρια που απέχουν, σε ακτίνα λιγότερο από 200 μέτρα, από ναούς, σχολεία, νηπιαγωγεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, νοσηλευτικά ιδρύματα, κέντρα νεότητας, αθλητικά κέντρα, οικοτροφεία, βιβλιοθήκες και ευαγή ιδρύματα, καθώς και από πλατείες και παιδικές χαρές. Με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να αυξάνονται οι προαναφερόμενες αποστάσεις και να καθορίζονται και άλλα κτήρια, στα οποία δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση εκδιδομένων με αμοιβή προσώπων, καθώς και οι αποστάσεις μεταξύ οικημάτων, στα οποία μπορούν τα εν λόγω πρόσωπα να εγκαθίστανται».

Facebook Comments