Μπάσης καλεί …Μπάση

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διονύσου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου (Ευαγγέλου Πεντζερίδου 03) στις  26 Ιουνίου  του  2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 17:00 με μοναδικό θέμα την αποδοχή παραίτησης του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και Εκλογή νέου.

Μάλιστα την πρόσκληση την στέλνει ο πλειοψηφών σύµβουλος του δηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου Μπάσης Αναστάσιος , που είναι και η πρόταση του Δημάρχου για την θέση του προέδρου..

 

 

Facebook Comments