Γυμνασίο Άνοιξης: διάχυση του προγράμματος Erasmus+

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του Γυμνασίου Άνοιξης θεωρεί στόχο πρωταρχικής σημασίας την εξωστρέφεια του σχολείου προς άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανισμούς σε χώρες της Ευρώπης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου αποφασίστηκε  το Δεκέμβριο του 2014 να τεθουν  σε ισχύ προγράμματα κινητικότητας αρχικά των καθηγητών αλλά σε επόμενο στάδιο και των  μαθητών. Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάπτυξης του σχολείου εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία και το χρηματοδοτεί  μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Η Διευθύντρια Ελένη Κρεμμύδα (Χημικός), η Υποδιευθύντρια Άννα Διακουμή (Φιλόλογος) και οι καθηγήτριες Σταυρούλα Κόνιαρη (Αγγλικών), Ισιδώρα Ντάση (Φιλόλογος), Γραμματική Παλαμούτη (Γερμανικών) και Ιωάννα Πολύζου (Φιλόλογος)  οι οποίες μετακινήθηκαν σε αυτό το πλαίσιο κατά τα έτη 2015 – 2016, παρακολούθησαν εντατικά επιμορφωτικά σεμινάρια σε εγκεκριμένους εκπαιδευτικούς οργανισμούς της Ισπανίας και της Τσεχίας για να προωθήσουν την ευρωπαϊκή διάσταση του σχολείου και να γνωρίσουν καινοτόμα εργαλεία διδασκαλίας, τα οποία στο άμεσο μέλλον θα δώσουν νέα πνοή στη διδακτική πραγματικότητα και θα συμβάλλουν εκτός των άλλων και στην αποθάρρυνση των μαθητών να διακόπτουν πρόωρα τη σχολική φοίτηση. Επιπλέον δημιουργήθηκαν έτσι σύνδεσμοι με άλλα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά ιδρύματα, με στόχο την ανταλλαγή παραδειγμάτων καλών εκπαιδευτικών πρακτικών, και προωθήθηκαν μελλοντικές συνεργασίες με αυτά.

Στο εξής σκοπός είναι η  διεύρυνση της ευρωπαϊκής διάστασης του Γυμνασίου Άνοιξης, οργανώνοντας κινητικότητες που περιλαμβάνουν  και ανταλλαγές μαθητών με συνομήλικους από διάφορα κράτη της Ευρώπης και όχι μόνο.

Στο πλαίσιο της διάδοσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου σχεδίου στους συναδέλφους εκπαιδευτικούς της ευρύτερης περιοχής, αλλά και στην τοπική κοινότητα, το σχολείο  διοργανώνει εκδήλωση – παρουσίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γυμνασίου

την Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016 και ώρα 18:30

Σε αυτή τη μεγάλη πρόκληση, που με επιτυχία αντιμετωπίστηκε τα τελευταία χρόνια, πολύτιμος συνεργάτης και υποστηρικτής  ήταν και συνεχίζει να είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών και συγκεκριμένα  το Τμήμα Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης της Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών.

Facebook Comments