Α.Κώνστα:δεν έχω λάβει ακόμα απαντήσεις στα αιτήματά μου που αφορούν την οικονομική διαχείριση της επιτροπής

“Να υπενθυμίσω ότι δεν έχω λάβει ακόμα απαντήσεις στα αιτήματά μου που αφορούν την οικονομική διαχείριση της επιτροπής και τη χορήγηση αλληλογραφίας από και προς τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.” Αναφέρει μεταξύ άλλων, στην ανοικτή επιστολή της προς Προς την Πρόεδρο και τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου, η Αναστασία Κώνστα η οποία είναι και μέλος της
Η επιστολή:

Δροσιά, 10.6.2016
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς την Πρόεδρο και τα μέλη της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δήμου Διονύσου
Κατά αρχάς, εύχομαι καλή θητεία στα νέα μέλη της επιτροπής και ευελπιστώ ότι θα δείξουν την
δέουσα υπευθυνότητα από τις θέσεις που έχουν αναλάβει.
Όσο αφορά την πρόσκληση για την 8η/2016 συνεδρίαση της επιτροπής θα ήθελα να επισημάνω ότι η
μέρα και η ώρα δεν είναι κατάλληλες για την συνεδρίαση καθώς τη Δευτέρα 13/6 και την Τρίτη 14/6
έχουν προγραμματιστεί γιορτές λήξης στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του δήμου μας.
Επομένως η μέρα και η ώρα που επιλέχτηκε είναι απαγορευτικές για την συμμετοχή τακτικών μελών,
ίσως και αναπληρωματικών, στη συνεδρίαση. Ενδεικτικά αναφέρω ότι υπάρχουν προγραμματισμένες
τελετές λήξης για τη Δευτέρα 13/6 κατά τις απογευματινές ώρες στο 1ο Δημοτικό Δροσιάς και 3Ο
Δημοτικό Δροσιάς , το Δημοτικό Σχολείο Άνοιξης και το Δημοτικό Σχολείο Σταμάτας.

Παρακαλώ όπως
μεταφέρεται την συνεδρίαση αρκετά πιο νωρίς ή αλλάξετε την μέρα για να μπορέσουμε να
συμμετέχουμε.
Επίσης, όταν αλλάζει η Διοίκηση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου είναι απαραίτητο να
συζητηθεί στην πρώτη συνεδρίαση:
1) η παραλαβή παράδοση από την προηγούμενη διοίκηση και
2) να ψηφιστεί ο νέος οικονομικός διαχειριστής της Σχολικής Επιτροπής καθώς ο προηγούμενος, ο
κ.Χρονόπουλος, έχει πάψει να ασκεί οικονομική διαχείριση από την μέρα της παραίτησης του
(10.5.2016)
Με λύπη διαπιστώνω ότι αυτά τα μείζονος σημασίας θέματα δεν έχουν συμπεριληφθεί στην
ημερησία διάταξη της 8η/2016 συνεδρίαση της επιτροπής.
Για μία ακόμα φορά διαπιστώνω ότι ενώ η πρόσκληση αναφέρει ότι την υπ΄αρ.8440/2011
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η διαδικασία που συνεχίζετε να τηρείτε είναι ανακόλουθη
με την παραπάνω εγκύκλιο καθώς ρητά αναφέρεται ότι : « Κατά τις συνεδριάσεις των Σχολικών
Επιτροπών, όταν συζητούνται θέματα τα οποία αφορούν συγκεκριμένη σχολική μονάδα, καλείται ο
οικείος διευθυντής σχολικής μονάδας, ο οποίος συμμετέχει με δικαίωμα ψήφου». Από την
πρόσκληση προκύπτει ότι αποκλείεται τους διευθυντές των σχολικών μονάδων από αυτό τους το
δικαίωμα καθώς δεν προσκαλούνται αλλά απλά τους κοινοποιείται η πρόσκληση και έτσι οδηγείται
την επιτροπή σε λήψη αποφάσεων οι οποίες δεν έχουν εγκυρότητα.
Αξιοσημείωτο και ενθαρρυντικό είναι ότι από την 6η/συνεδρίαση 14/4/2016 μέχρι σήμερα, δηλ.
επί δύο σχεδόν μήνες, δεν έχουν έρθει προς συζήτηση στην επιτροπή θέματα που άπτονται της
ομαλής λειτουργίας των σχολείων.
Να υπενθυμίσω ότι δεν έχω λάβει ακόμα απαντήσεις στα αιτήματά μου που αφορούν την οικονομική διαχείριση της επιτροπής και τη χορήγηση αλληλογραφίας από και προς τον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Παρακαλώ όπως η επιστολή μου πρωτοκολληθεί, διαβαστεί στην επόμενη συνεδρίαση και αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού.
Με εκτίμηση,
Αναστασία Κώνστα
Μέλος της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου
Εκπρόσωπος της Δημοτικής Παράταξης Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου

Facebook Comments