4.000 αντί… 420.000 € (!) κόστος μελέτης του Δήμου Γαλατσίου

???????????????????????

Ύστερα από συντονισμένες ενέργειες του Δήμου Γαλατσίου προσελήφθη δασολόγος ορισμένου χρόνου μέσω ΑΣΕΠ, που ανέλαβε την πλήρη διεκπεραίωση δύο μελετών (Άλσος Βεϊκου και Λόφο του Παιδιού), ιδιαίτερης σημασίας για την αύξηση του πρασίνου και των χώρων αναψυχής στην πόλη, με συνολικό κόστος που ανέρχεται σε 4.000 ευρώ περίπου.

Το συνολικό κόστος των δύο μελετών με τα νέα δεδομένα ανήλθε στις 4χιλιάδες ευρώ, ενώ είχαν προϋπολογιστεί από την προηγούμενη διοίκηση 420 χιλιάδες ευρώ για τη διεκπεραίωση μόνο της μιας μελέτης.

Η αποτελεσματικότητα της σημερινής διοίκησης του Δήμου Γαλατσίου, καθώς και η ουσιαστική εξοικονόμηση χρήματος αποδεικνύουν στην πράξη ότι ακόμη και στις σημερινές οικονομικές συνθήκες απαιτείται σωστή αξιολόγηση των δεδομένων, «νοικοκύρεμα» και οργανωμένη δουλειά για την επίλυση των βασικών υποθέσεων του Δήμου.

Εντωμεταξύ ο Δήμος Γαλατσίου είναι σε αναμονή της έγκρισης της διαχειριστικής μελέτης και για το Λόφο του Παιδιού.

 

Facebook Comments