Συνεδρίαση Δ.Σ. Π.Ε.Δ.Α.

Σήμερα Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 στις  13.00  θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ.Α. με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

1.«Ενημερώσεις – Ανακοινώσεις».

2.«Επικύρωση πρακτικών της 10/3/2016 συνεδρίασης».

3.«Έγκριση Κανονισμού Προσωπικού της Π.Ε.Δ.Α. (2016)».

4.«Έγκριση απόσπασης υπαλλήλου από τον Δήμο Πεντέλης στην Π.Ε.Δ.Α.».

5.«Όρια Ευθύνης Αιρετών και Υπηρεσιακών Παραγόντων».

Εισηγητής: κ. Δημήτρης Στεργίου – Δήμαρχος Πεντέλης

6.«Παραμονή σε μόνιμες θέσεις εργασίας των εργαζομένων των προσωρινών’ πινάκων κατάταξης της προκήρυξης 1/364/Μ/2008 των Παιδικών Σταθμών Δήμου Πετρούπολης και της προκήρυξης 1/3 79Μ/2009 του Δήμου Πετρούπολης (Ανταποδοτικές Υπηρεσίες)».

Εισηγητής: κ. Ευάγγελος Σίμος – Δήμαρχος Πετρούπολης

7.«Πρόταση νομοθετικής ρύθμισης για δυνατότητα αναδρομικής ισχύος της υπερωριακής απασχόλησης».

Εισηγητής: κ. Γιώργος Καπλάνης — Δήμαρχος Αγ. Βαρβάρας

8.«Υιοθέτηση Ψηφίσματος του Δήμου Ελευσίνας για την υποψηφιότητα της Ελευσίνας ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης 2021».

9.«Επικαιροποίηση αποφάσεων Ε.Ε. της Π.Ε.Δ.Α. από 67η – 109η».

Facebook Comments