26η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

i-phone-043-3-4-1Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου του, Θ. Σχινά, πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη, 30-8-2018 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό τη συνεργασία των συμβαλλομένων μερών για την ίδρυση ενός «Τεχνολογικού Κέντρου Γεωργίας και Τροφίμων» (στο εξής «Κέντρο») με έδρα τις παλιές εγκαταστάσεις του Λυσσιατρείου Αθηνών.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την προμήθεια με τίτλο: «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», συνολικού προϋπολογισμού 447.805,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αγίας Βαρβάρας για την κατασκευή του έργου με τίτλο : «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 4.500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της «Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης- Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.)» για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση κτιριακών εγκαταστάσεων και ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της ΕΕΛ Κερατέας της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ.», συνολικού προϋπολογισμού 868.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ύδρας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ “ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ” ΝΗΣΟΥ ΥΔΡΑΣ», συνολικού προϋπολογισμού 110.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Χατζηπέρος)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής, 1ης και 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ».

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Μ. Λαμπρίδου)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής, Υπ. Πολιτισμού & Αθλητισμού και Εθνικής Πινακοθήκης-Μουσείου Αλεξάνδρου Σούτσου για την κατασκευή του έργου: «Νέα Πτέρυγα Μουσείου “Χρήστου Καπράλου”».

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Αποστολάκη)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης – παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ ΠΡΟΣ ΣΧΙΝΟ».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ι. Βασιλείου)

 1. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής Β΄ τριμήνου 2018.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)

 1. α) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών (Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (Π.Ο.Σ.Π.Α.Π.Π.Λ.Α.), και η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής, για το έτος 2016, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 421/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής και β) Έγκριση συνδρομής προς την Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών (Π.Ο.Σ.Π.Λ.Α.), την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (Π.Ο.Σ.Π.Α.Π.Π.Λ.Α.), και την Ομοσπονδία Επαγγελματιών Πωλητών και Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2017.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μ. Ευσταθιάδης)

 1. Λήψη απόφασης για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του δημοσίου έργου: «Διευθέτηση Ρέματος Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι εκβολή».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας προγράμματος δράσεων προβολής και προώθησης προϊόντων του αγροτοδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019.

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τ. Φαρμάκης)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας συμμετοχής της Περιφέρειας Αττικής στην Ένωση Ευρωπαϊκών Περιφερειών για τα Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (Association of European Regions for Products of Origin/ A.R.E.P.O.)

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τ. Φαρμάκης)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» για την εκπόνηση έρευνας με τίτλο: «Παρακολούθηση ποιότητας ατμόσφαιρας με εκπόνηση εξειδικευμένων χημικών αναλύσεων και χρήση υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης διασποράς ρύπων και συνεισφοράς πηγών ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή των Δήμων Δραπετσώνας-Κερατσινίου και Ελευσίνας» συνολικού προϋπολογισμού 315.952,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Γαβρίλης)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων τροποποίησης-παράτασης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ηρακλείου για το έργο: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ»

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων του σχεδίου τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΘΗΒΩΝ ΜΕΧΡΙ ΟΔΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΑΡΑΦΗ».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. ΤΖόκας)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης 80.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για σύναψη Δημόσιας Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας Περιφέρειας Αττικής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)

 1. Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης επί της Επαρχιακής Οδού (Ε.Ο. 33) Κάλαμος – Αγ. Απόστολοι, του Δήμου Ωρωπού, στα πλαίσια της χορήγησης άδειας εκσκαφής.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ημερήσιας αποζημίωσης για τη συμμετοχή υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2018.

(Εισηγήτρια η Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Α. Λεβέντη)

Facebook Comments

26η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

72659d149022f99ce410f66416c5fa94_XL-2-6-2-2-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη, 31-8-2017 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 1. Επικύρωση Πρακτικών 11ης, 12ης και 13ης Συνεδρίασης, έτους 2017, του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής.

 2. Ενημέρωση – συζήτηση για την αντιμετώπιση των πρόσφατων πυρκαγιών στην Αττική.

 3. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Νέας Ιωνίας για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟΥ 150 ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ», συνολικού προϋπολογισμού 11.500.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Γ. Καραμέρος)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΡΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΩΗΝ 401 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 14.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ε. Κυπριανίδου)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση περιφερειακών οδών άλσους Αιγάλεω και εισόδων», συνολικού προϋπολογισμού 6.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αιγάλεω για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Αιγάλεω για την πιστοποίηση της καταλληλότητάς τους», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Περιστερίου για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Συντήρηση ασφαλτικού τάπητα οδού Θηβών και Λ. Κων/πόλεως Δήμου Περιστερίου», συνολικού προϋπολογισμού 1.900.000,01€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Σπ. Τζόκας)

 1. Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) για την ανάθεση έρευνας με τίτλο: «Εξειδικευμένη έρευνα παρακολούθησης της Ποιότητας των Υδάτων της Λεκάνης του Ασωπού ποταμού – Εκτίμηση της ρύπανσης/υποβάθμισης και Ποιοτική & Ποσοτική Διερεύνηση της προέλευσης και του εύρους/επιπέδων αυτής», συνολικού προϋπολογισμού 332.444,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)

 1. Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής B΄ τριμήνου 2017.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Χ. Καραμάνος)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας για:

Α) Τη συντήρηση – υποστήριξη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος των εφαρμογών BACKOFFICE της Περιφέρειας Αττικής για ένα έτος.

Β) Τη συντήρηση – αναβάθμιση – τεχνική – συμβουλευτική υποστήριξη των εφαρμογών (λογισμικό) και του μηχανολογικού εξοπλισμού της Δ/νσης Λαϊκών Αγορών για ένα έτος.

Γ) Τη συνδρομή σε διαδικτυακή βάση δεδομένων ειδικά για διαγωνισμούς δημοσίου για ένα έτος.

Δ) Την ανάπτυξη διεπαφών για την επίτευξη διαλειτουργικότητας μεταξύ του ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου της Περιφέρειας Αττικής και του Πολυκαναλικού Συστήματος Εξυπηρέτησης Πολιτών «1539».

Ε) Την ανάπτυξη και παραμετροποίηση εφαρμογών υποστήριξης της εσωτερικής λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής που αφορούν τις Γενικές Διευθύνσεις Εσωτερικής Λειτουργίας και Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Αθανασιάδης)

 1. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης για την οικονομική ενίσχυση πολύτεκνων οικογενειών της Περιφέρειας Αττικής, μέσω του προγράμματος «διάθεση ειδών λαϊκών αγορών σε ευπαθείς ομάδες».

(Εισηγητής ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Μ. Ευσταθιάδης)

 1. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ Γραμμής 4 Μετρό Άλσος Βεΐκου – Γουδή.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

 1. Γνωμοδότηση επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Παλαιάς Φώκαιας του Δήμου Σαρωνικού.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

 1. Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για την υλοποίηση του έργου «Μελέτη Οριοθέτησης Ρέματος Αγ. Κωνσταντίνου Δήμου Κρωπίας (από περιοχή οδού Αρχιμήδους έως αποδέκτη) και έργων διευθέτησης».

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Α. Αναγνωστόπουλος)

 1. Αντικατάσταση μέλους Κοινών Επιτροπών Παρακολούθησης Προγραμματικών Συμβάσεων.

(Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)

Facebook Comments