22η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου

 Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη, 23-6-2016 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Προ Ημερησίας Διάταξης:

Παρουσίαση από μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων, στο πλαίσιο του Έργου «Φρυκτωρία: Ανοίγοντας το δρόμο στους αυριανούς πολίτες», με θέμα “Ακούγεται η φωνή των νέων για ζητήματα που αφορούν στην παιδεία: Προτεινόμενες παρεμβάσεις εντός του σχολικού συστήματος”.

Ημερήσια Διάταξη:

  1. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αχαρνών, για το έργο «Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων στην περιοχή Λυκότρυπας ανατολικά οδού Φιλαδελφείας μέχρι ρέματος Αχαρνών», συνολικού προϋπολογισμού 1.825.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ.  Π. Φιλίππου )

  1. Έγκριση σύναψης και όρων Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας (Άρθρο 99 Ν. 3852/2010), μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μαρκοπούλου Μεσογαίας για τη διάθεση τεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο: «Δίκτυα Αποχέτευσης Ακαθάρτων Δήμου Μαρκοπούλου και Ολοκλήρωση αναβάθμισης ΕΕΛ για συνολική δυναμικότητα 40.000 Ι.Κ.», με κωδικό ΟΠΣ 5000083 ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020.

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου )

  1. Έγκριση σύναψης και όρων της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αχαρνών, για το έργο : “Επισκευή και ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων και προαύλειων χώρων του Δήμου Αχαρνών”, προυπολογισμού 1.300.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α)

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Φιλίππου)

  1. Έγκριση σκοπιμότητας για το έργο «Ψηφιοποίηση Αρχείου Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής», δαπάνης έως του ποσού των 36.670,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

(Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Αθανασιάδης)

  1. Λήψη απόφασης για τη δημοσιοποίηση ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που αφορούν στην επιχορήγηση φορέων παιδικής προστασίας, δαπάνης 2.000.000 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) από ίδιους πόρους.

(Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Αικ. Θανοπούλου)

  1. Γνωμοδότηση επί της παράτασης μίσθωσης λατομείου αδρανών υλικών της εταιρείας «Σ.Π. ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΒΕΥΥΑ».

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)

  1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την τροποποίηση της υπ αρ 122836/2-2-2004 ΚΥΑ ΕΠΟ (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει), του έργου «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού διαδρόμου από Σταθμό Πελοποννήσου στον Πειραιά (ΧΘ 1+488) μέχρι τις Τρεις Γέφυρες (ΧΘ 13+179)», ως προς την ανισοπεδοποίηση (κάτω διάβασης) της οδού Ρετσίνα, στον Πειραιά.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)

  1. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, για την δραστηριότητα διαλυτηρίου ΟΤΚΖ (αποσυναρμολόγηση με απορρύπανση ΟΤΚΖ κατηγορίας Μ1-Ν1 , Βαρέων οχημάτων και  Παλαιού Στρατιωτικού Εξοπλισμού (Οχήματα – ΗΗΕ – Οπλικά Συστήματα)),  αποθήκευσης αποβλήτων  Ηλεκτρικών Στηλών & Συσσωρευτών Pb-Οξέως & Ni-Cd, αποθήκευσης Απενεργοποιημένων Καταλυτικών Μετατροπέων Οχημάτων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)  και  Γ’ Γενών Συσκευασιών της εταιρίας  Α. & Β. Ι. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ Ο.Ε. στη θέση Μεσαία Γέφυρα, του ΒΙΠΑ Μάνδρας, Δ. Μάνδρας-Ειδυλλίας, Περιφέρειας Αττικής”.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αθ. Αναγνωστόπουλος)

  1. Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Αναβύσσου, του Δήμου Σαρωνικού (ημέρα Τετάρτη), της Ζ’ Αττικής.

(Εισηγητής ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Στ. Κοροβέσης)

                                                                                

 

Facebook Comments