21 η Συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής πρόκειται να συνεδριάσει την Πέμπτη, 16-6-2016 και ώρα 15:30 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργός).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αθηναίων για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ 2η ΚΑΙ 3η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, συνολικού προϋπολογισμού 712.572,37 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου)

2. Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου Αθηναίων για το έργο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗΝ 6η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ”, συνολικού προϋπολογισμού 973.683,63 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.). (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ερμ. Κυπριανίδου)

3. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 60.000,00 € (πλέον ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιρίων στέγασης γραφείων Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των Διευθύνσεων Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Κεντρικού Τομέα. (Εισηγήτρια η Αντιπεριφερειάρχης κ. Ελ. Τασούλη – Γεωργιάδου)

4. Έγκριση σκοπιμότητας και δαπάνης ποσού 59.800,00 € (πλέον Φ.Π.Α.) για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής για το Έτος Ελλάδας στη Ρωσία 2016. (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Αικ. Παλιού)

5. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. 363/2015 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση σκοπιμότητας και δαπανών για την υλοποίηση δράσεων Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Αττικής για το Α’ εξάμηνο του 2016», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 29/2016 όμοια. (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Ελ. Δημοπούλου) 2

6. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τις συμφωνίες TTIP (“Transatlantic Trade & Investment Partnership” – “Διατλαντική Συμφωνία Εμπορίου και Επενδύσεων” Ε.Ε. – Η.Π.Α.), CETA (“Comprehensive Economic & Trade Agreement” – “Ολοκληρωμένη Οικονομική & Εμπορική Συμφωνία” Ε.Ε. – Καναδάς) και TISA (“Trade in Services Agreement” – “Συμφωνία Εμπορίου Υπηρεσιών”). (Εισηγητής ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Π. Αθανασιάδης)

7. Ενημέρωση – συζήτηση σχετικά με το “Μνημόνιο Συναντίληψης” (“Memorandum of Understanding” – MOU) μεταξύ του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ), της HELLENIC Global I.S.A. και της Lamda Development S.A για το Ελληνικό.

8. Έγκριση Υποβολής Πρότασης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής ως εταίρου σε συγχρηματοδοτούμενη πρόταση στο πλαίσιο της πρόσκλησης: «Raising public awareness of development issues and promoting development education in the European Union» («Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα ανάπτυξης και προώθηση της εκπαίδευσης σε θέματα ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση»), με σκοπό την ενίσχυση της εμπλοκής των Ευρωπαίων Πολιτών, της Κοινωνίας των Πολιτών και των τοπικών και Περιφερειακών αρχών σε ζητήματα μεταναστευτικής πολιτικής. (Εισηγήτρια η Εντεταλμένη Περιφερειακή Σύμβουλος κ. Κ. Σταυροπούλου)

Facebook Comments