Ο ΕΔΣΝΑ ανανεώνει τη σύμβαση του Ιατρού Εργασίας

Στην ανανέωση της σύμβασης του Ιατρού Εργασίας, και στη χορήγηση των απαραίτητων Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), προχώρησε η Διοίκηση του ΕΔΣΝΑ, θέτοντας ως πρωταρχική προτεραιότητα την ασφάλεια και την υγιεινή των εργαζομένων.

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι οι στατιστικές για τα εργατικά ατυχήματα αναδεικνύουν τη σημασία της προστασίας και της πρόληψης, που συνδέονται άμεσα με τα Μέσα Ατομικής Προστασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η χρήση τους καθίσταται απολύτως αναγκαία, καθώς αποτελούν σημαντικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας, για την ασφάλεια και την ατομική υγεία των εργαζομένων, αλλά και την προστασία των οικογενειών τους.

 

Facebook Comments