Απλουστεύονται οι διοικητικές διαδικασίες στην Περιφέρεια Αττικής

 

Στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας προχωρά η Περιφέρεια Αττικής, με την εφαρμογή της μείωσης των υπογραφών για την έκδοση των διοικητικών της πράξεων. 

Χαρακτηριστικό της σημασίας του εγχειρήματος είναι το γεγονός ότι η τελική περαίωση μιας διοικητικής πράξης στην Περιφέρεια Αττικής απαιτούσε τέσσερα ή και πέντε διοικητικά επίπεδα υπογραφών με σημαντικές καθυστερήσεις για τους πολίτες και τα νομικά πρόσωπα, ενώ υπήρχε διαφοροποιημένη προσέγγιση μεταξύ των Περιφερειακών Ενοτήτων σε επιμέρους διοικητικά πεδία.

Πλέον οι διοικητικές πράξεις της Περιφέρειας Αττικής εκδίδονται ακόμη και με μία υπογραφή, με αποτέλεσμα, σε αρκετές περιπτώσεις, οι πολίτες να εξυπηρετούνται ακόμη και αυθημερόν.

Η μείωση των υπογραφών ήταν αποτέλεσμα της προσπάθειας για συνολική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και απλούστευση των διαδικασιών.

Σε πρώτη φάση καταγράφηκαν όλες οι αρμοδιότητες της Περιφέρειας, αυτές διακρίθηκαν σε επιτελικές και εκτελεστικές. Ειδικά για την άσκηση των τελευταίων, οι απαιτούμενες διοικητικές πράξεις εκδίδονται στο χαμηλότερο διοικητικό επίπεδο και εγγύτερα στον πολίτη.

Το γεγονός αυτό αναγνώρισε με σχετική ευχαριστήρια επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), τονίζοντας ότι οι ενέργειες της Περιφέρειας Αττικής «για την απλούστευση των διαδικασιών (…) που αφορούν στη λειτουργία των Πρατηρίων Ενέργειας και όχι μόνον, συνάδουν απόλυτα με τις σύγχρονες αντιλήψεις για την αντιμετώπιση των πολιτών και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ενός κράτους μέλους της ευρωπαϊκής οικογένειας».

 

Η μείωση των απαιτούμενων υπογραφών ήταν αποτέλεσμα ομάδων εργασίας αποκλειστικά από στελέχη της Περιφέρειας Αττικής. Αυτές οι ομάδες εργασίας στηρίχθηκαν σε συγκεκριμένη διοικητική μεθοδολογία και επιστημονικά παραδείγματα, ενώ αξιοποίησαν τόσο προτάσεις των ίδιων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας όσο και προτάσεις πολιτών και οργανωμένων φορέων της κοινωνίας των πολιτών και της επιχειρηματικότητας.

 

 

Για να γίνει αντιληπτή η σημασία της μείωσης του όγκου των απαιτούμενων υπογραφών και της γραφειοκρατίας, παρατίθενται συγκεκριμένα παραδείγματα (σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία 2015):

 

  • Στον τομέα των μεταφορών –επικοινωνιών και ειδικότερα της έκδοσης αδειών, εκδόθηκαν 737 νέες άδειες ΕΙΧ, 27.490 αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας, 31.342 πράξεις άρσης παρακράτησης κυριότητας ΕΙΧ- ΔΙΧ, 10.529 διαγραφές ΕΙΧ-ΔΙΧ, 34.876 αλλαγές κύριων χαρακτηριστικών ΕΙΧ-ΔΙΧ και 193.748 πράξεις μεταβίβασης ΕΙΧ-ΔΙΧ. Αυτές θα διεκπεραιώνονται πλέον με τελική υπογραφή του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος της Διεύθυνσης Μεταφορών- Επικοινωνιών των Π.Ε. Επίσης, 67.183 αντίγραφα αδειών οδήγησης θα εκδίδονται πλέον με τελική υπογραφή του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος της Διεύθυνσης Μεταφορών- Επικοινωνιών των Π.Ε.
  • Στον τομέα επαγγελματικών αδειών, 6.598 αποφάσεις αντικατάστασης και αντιστοίχησης των αδειών μηχανολογικών ειδικοτήτων και 1.326 αντίστοιχες αποφάσεις για ηλεκτρολογικών ειδικοτήτων θα εκδίδονται πλέον με τελική υπογραφή από τους Διευθυντές Ανάπτυξης των Π.Ε., ενώ 4.169 έγγραφα για την προσκόμιση στοιχείων προς διεκπεραίωση αιτημάτων αναφορικά με τη χορήγηση επαγγελματικών αδειών μηχανολογικών και ηλεκτρολογικών ειδικοτήτων θα εκδίδονται με τελική υπογραφή από τους Προϊσταμένους Τμημάτων των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Π.Ε.

 

  • Στον τομέα θεμάτων παιδείας και εργασίας, 7.495 αποφάσεις για εκδρομές εσωτερικού και 1.374 αποφάσεις για εκδρομές εξωτερικού θα εκδίδονται με τελική υπογραφή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Π.Ε..

 

  • Στον τομέα δημόσιας υγείας και κοινωνικής μέριμνας, πάνω από 5.000 βεβαιώσεις άσκησης υγειονομικών επαγγελμάτων θα εκδίδονται με τελική υπογραφή των Προϊσταμένων Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας- Κοινωνικής Μέριμνας των Π.Ε.. Επίσης, πάνω από 22.000 δελτία μετακίνησης ΑΜΕΑ θα χορηγούνται σε πολίτες (απευθείας ή μέσω ΚΕΠ) με ενέργειες των Προϊσταμένων Τμημάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Π.Ε.

 

Η Περιφέρεια Αττικής, υλοποιώντας στην πράξη τις αρχές της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας, της νομιμότητας και της επικουρικότητας, προχωρά σε τεκμηριωμένες αποφάσεις και δράσεις για την αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και των επαγγελματιών

Facebook Comments